Důvodem pro uložení sankce bylo podepsání smlouvy o dočasném zajištění veřejné dopravy na Českolipsku v prosinci 2019 bez vyhlášení soutěže. Krajský soud nyní rozhodnutí zrušil a věc vrátil úřadu k novému posouzení. Vyplývá to z rozsudku zveřejněného na elektronické úřední desce soudu.

Soud odůvodnění rozsudku nezveřejňuje. Pokutu musel kraj zaplatit už v roce 2020, kdy ji potvrdil tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj. Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

ÚOHS pokutu Libereckému kraji uložil na jaře 2020 takzvaným příkazem, proti kterému kraj podal odpor. V srpnu následovalo rozhodnutí prvního stupně ukládající pokutu a kraj reagoval podáním rozkladu. V něm argumentoval tím, že smlouvu uzavřel bez soutěže v mimořádné situaci, protože jinak hrozilo, že na Českolipsku přestane fungovat veřejná doprava. Minulá smlouva na provozování veřejné dopravy v polovině prosince 2019 končila.