Podnikatel, který do přírody odvezl přes 20 tisíc metrů krychlových zeminy a kamení ze stavby obchodního domu Fórum, se totiž proti pokutě udělené Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) odvolal.

„Pravděpodobně nám odvolací orgán vrátí případ k novému projednání. V tom případě už budeme muset postupovat podle novely zákona, když již tato zemina pravděpodobně nebude odpadem,“ vysvětlila Danuše Hráská z České inspekce životního prostředí v Liberci.

Fyzická osoba, která odpad do Vesce vyvezla na začátku loňského roku, nedodržela dokonce dva termíny na odstranění skládky. Totožnost podnikatele nemůže inspekce prozradit. Podle zákona mu za jeho delikt hrozila pokuta až do výše jednoho milionu korun. Tak vysokou pokutu by však dostal jen za větší ohrožení životního prostředí. „Nebyly tam žádné vyloženě nebezpečné odpady. Skládka však změnila krajinný ráz u Doubského potoka,“ vysvětlila Hráská.

Výkopová zemina a kameny v oblasti zavalily několik stromů a došlo také ke změně odtokových poměrů v Doubském potoce. Česká inspekce životního prostředí dokonce vlastníkovi skládky ze své vlastní vůle termín její likvidace prodloužila. Skládku totiž začal loni v létě pomalu odvážet. Z místa však vyvezl jen malou část zeminy, poté jeho snažení ustalo. Stavební odpad ze stavby původně patřil společnosti Klement, která na stavbě obchodní centra Fórum, nebo-li „nového Tesca“, prováděla zemní práce. Společnost jej měla zlikvidovat, místo toho jej však prodala fyzické osobě, která neměla povolení s odpadem nakládat. Za to dostala firma Klement dvě pokuty v celkové výši 260 tisíc korun.

Oblastní inspektorát životního prostředí v Liberci řeší každoročně několik případů nepovolených terénních úprav. Od konce ledna je řešení těchto případů v souvislosti s novelou zákona o odpadech problematičtější. „Pokud subjekt prokáže, že výsledky chemických analýz zemin jsou v souladu s limitními hodnotami škodlivin, tak se na zeminu nepohlíží jako na odpad a nevztahuje se na ni zákon o odpadech,“ vysvětlila rozdíl tisková mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Inspektoři v souvislosti s řešením těchto provinění apelují na stavební úřady. „Měli by si lépe pohlídat investory, kteří ve městě staví, kam vlastně tu zeminu ze stavby odvážejí,“ dodala tisková mluvčí Ivana Awwadová. Zároveň inspekce apeluje také na občany občany a jednotlivé obce. „Moc nám totiž pomohou jejich svědectví a třeba i fotografie,“ dodala Awwadová.