„Toto shromažďovací místo neměla firma ošetřeno v provozním řádu. Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala,“ uvedla tisková mluvčí inspekce Ivana Awwadová s tím, že rozhodnutí nabylo právní moci v polovině června.

Nelegální odpad se dostal do povědomí veřejnosti na začátku února letošního roku. Tehdy totiž začal bývalý sklad obilovin hořet a na místě zasahovaly po celé tři dny desítky hasičů.

„Odpady tehdy přibližně z osmdesáti procent prohořely a při události došlo k jejich znehodnocení. Firma je proto nemohla materiálově využít tak, jak původně zamýšlela,“ dodala Awwadová. Firma má na Frýdlantsku dvě linky na třídění odpadů a odpady chtěla recyklovat.

Zbytky textilií, plastů a použité obuvi stále zůstávají na místě a firma je musí uklidit. Pokud to neudělá, čekají ji další pokuty. Dost možná v řádech milionů korun. „Zatím jsme jim dali poměrně nízkou pokutu proto, aby měli peníze na úklid areálu. V případě, že k úklidu nedojde, máme možnost udělit hned několik donucovacích pokut,“ řekla Deníku Danuše Hráská z České inspekce životního prostředí v Liberci.

Dva a půl tisíce tun nelegálně navezeného odpadu hasilo v noci ze 7. na 8. února letošního roku čtrnáct hasičských vozů. Obyvatelé Černous a okolních obcí pak dostali na několik dní doporučení raději nevycházet ven a omezit větrání. Zplodiny z odpadu se totiž kvůli měnícímu se větru rozptylovaly do okolí.
K požáru, který zřejmě způsobil žhář, vůbec nemuselo dojít. Inspekce totiž předtím majitele odpadu několikrát vyzývala k jeho převezení.

„Věděli jsme, že tam ten odpad je. Tři dny před požárem jsme byli u společnosti na kontrole a upozorňovali je, že si to musí dát do svých vlastních prostor,“ poznamenala Danuše Hráská.