„Lidé se ptají, jaké nároky mají při takzvaném mimořádném výkonu práce mimo rozsah směn, čímž se rozumí především přesčasová práce. Lidé s tím mají problém,“ uvedl předseda Asociace samostatných odborů v Liberci Milan Šubrt.

Práce v sobotu, nebo popřípadě v neděli, je prací, která je nad týdenní rozvrh směn, proto přesčas o víkendu nelze nařídit. Zaměstnanec se zaměstnavatelem se na takové práci mohou pouze dohodnout. Kromě mzdy a příplatku za práci přesčas tak zaměstnancům náleží náklady na cestu.

"Zaměstnanci se k tomu nechtějí moc hlásit, ale podle zákoníku pracovník takový nárok opravdu má. Cestovné se vypočítává podle vyhlášky, která upravuje náklady za cestovné,“ vysvětlil Šubrt.

Pokud zaměstnavatel zajišťuje firemní dopravu, bývá to většinou tak, že zaměstnanec na ni určitým způsobem přispívá. Za sobotu by si však připlácet neměl. „Sobotní dopravu musí celou kompletně zaplatit zaměstnavatel,“ doplnil Milan Šubrt.

Při práci v sobotu mají zaměstnanci nárok rovněž na stravné. Do pracovní doby se počítá i čas strávený na cestě. Za pět až dvanáct hodin práce tak zaměstnanci náleží 58 korun. „Zaměstnavatelé často nesmyslně argumentují tím, že to nezaplatí, protože lidé už přece dostávají příplatek za práci přesčas.

Takhle na to ale pohlížet nelze. Zaměstnavatel musí zaplatit všechno to, na co má pracovník podle zákona nárok,“ poznamenal Milan Šubrt. Podobné je to při víkendové pracovní pohotovosti.

Pokud zaměstnanec musí být na telefonu a v případě potřeby třeba jet něco opravit, musí mu zaměstnavatel zaplatit cestovní náklady, protože se opět jedná o výkon práce nad rámec běžné pracovní doby. „Zaměstnanci by na těchto svých zákonných nárocích měli trvat a vyžadovat je,“ uzavřel Šubrt.