V minulosti byla armáda terčem posměchu a politických vtipů. Dnes se ale některým jejím složkám klaní i generálové NATO. Asi nejlepším příkladem je v tomto směru 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany umístěná v Liberci.

Byli to právě její příslušníci, kteří v okolí města od pondělí do čtvrtka podstupovali v rámci všeobecné takzvané vševojskové přípravy svůj fyzický výcvik. Po několik, takto strávených dnů však byli takřka k nerozeznání od běžných civilistů, jak potvrzuje i kapitánka a mluvčí brigády Vladislava Cyprisová: „Cílem tohoto cvičení kromě jiného bylo, aby si vojáci zlepšili svoji fyzickou kondici a dovednosti ve sjezdovém a běžeckém lyžování. A v těchto případech probíhal výcvik jen ve sportovním oblečení.“

Tato 31. brigáda se skládá z 311. a 312. praporu. Její příslušníci se těší pověsti elitní vojenské formace. Tu si vydobyli nejenom zásahy na domácí půdě, například během povodní v průběhu několika předcházejících let, ale zejména svým přínosem při mezinárodních vojenských akcích v Kosovu či na horké afghánské půdě.

Zpět do maskáčů

„V Afghánistánu naše jednotka monitorovala radiační a chemickou situaci po celém území země. V roce 2007 byla navíc pověřena přípravou a výstavbou mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany, který má v aliančních misích chránit spojenecké vojáky před zbraněmi hromadného ničení,“

V rámci výcviku tak proběhla i jeho druhá fáze, která se už nesla v klasické vojenské plné polní. Na včerejší den se vojáci převlékli zpět do maskáčů a s desetikilovou zátěží a technickým vybavením vyrazili na tvrdý pochod záměrně plánovaný ve ztížených klimatických podmínkách. Ani v tomto případě k nim však jejich nekompromisní velitel nikoho nepřipustil. Oko přimhouřil pouze nad fotografem.