Na předzápis je nutné se přihlásit předem na info@waldorfsketridyliberec.cz. Absolvovat předzápisový pohovor je také nutnou podmínkou pro přijetí.

Pro zájemce o alternativní styl výuky jsou připraveny dvě akce. 13. března proběhne od 17.45 do 19.15 v ZŠ Gollova přednáška na téma Školní zralost dítěte a 17. března se rodiče mohou v ZŠ Kaplického zúčastnit zážitkového dopoledne.

Waldorfská třída při Základní škole Kaplického, která je odloučeným pracoviště ZŠ Gollova, se otevřela loni v září.