Při zahájení provozu liberecké tramvaje mezi nádražím a Lidovými sady dne 25. srpna 1897 vedla trať do sadů (tehdy nazývaných Městský lesík) ulicemi Moskevskou (Vídeňskou) a Pražskou. Od náměstí Dr. Edvarda Beneše (Staroměstské náměstí) dále vedla jednokolejná trať kolem divadla a Sokolovskou ulicí (Turnerská třída) na Šaldovo (Jablonecké) náměstí, a dále vedla po své nynější trase až na konečnou u zoologické zahrady.

Tento úsek byl tedy projížděn obousměrně, přičemž u divadla byla postavena výhybna.

Víte, co byly divadelní vlaky?

Od 8. července roku 1904 začaly tramvaje projíždět ve směru na Šaldovo náměstí ulicí 5. května (Střelecká ulice), přičemž úsek kolem pošty sloužil pro provoz v opačném směru. Výhybna u divadla byla určena pro tzv. divadelní vlaky, které rozvážely návštěvníky divadla po skončení představení do Lidových sadů a k nádraží, po roce 1912 do Horního Hanychova.

Přibyla výstavní linka…

V roce 1906 v souvislosti s pořádáním Německo-české výstavy byla po nezbytných úpravách kolejiště u radnice a na Šaldově náměstí ulice 5. května určena pro provoz „výstavní“ linky na Husovu ulici a trať kolem pošty pro linku Nádraží – Lidové sady, kterou tak tyto spoje opět projížděly obousměrně. Po ukončení provozu „výstavní“ linky ke dni 12. října téhož roku byl provoz navrácen do původního „předvýstavního“ stavu, přičemž kolejové spojky u radnice byly vyjmuty až během druhé světové války.

Esíčko pro Sokolovskou

V roce následujícím došlo ke zdvoukolejnění úseku Šaldovo náměstí – Lidové sady, pouze asi 20 metrový úsek u náměstí zůstal jednokolejný z důvodu stísněných poměrů v ulici 5. května.

Ten byl zdvoukolejněn až v roce 1911. Kvůli nájezdu do Sokolovské ulice bylo na Šaldově náměstí vytvořeno kolejové esíčko. V létě 1938 byl kvůli opravě dolní části ulice 5. května opět udržován obousměrný provoz po koleji kolem divadla. K 30. červnu 1939 zanikla výhybna u divadla.

Achtung, achtung… Strassenbahn

Vzhledem k tomu, že tramvaj při jízdě k divadlu přejížděla ze Sokolovské ulice k chodníku ležícímu u pošty a dále pokračovala prostředkem komunikace, začalo postupně docházet ke kolizím s v protisměru projíždějícími automobily. Proto bylo na nároží pošty od 6. července 1942 umístěno výstražné znamení s nápisem „Achtung Strassenbahn“, které se rozsvěcovalo tramvají pomocí kontaktu umístěného na troleji v Sokolské ulici.

Po válce byl nápis počeštěn na „Pozor tramvaj“. Takto probíhal provoz dalších 22 let do dne 24. května roku 1964, kdy touto ulicí jely tramvaje naposledy. Projely se tak tudy i první tramvaje typu T2.

60. léta s parčíkem a druhou kolejí

Poté, co došlo počátkem 60. let k demolici bloku domů po pravé straně ulice 5. května ve směru od radnice, na jejichž místě vznikl parčík s vodotryskem, což umožnilo rozšíření této ulice, byla zde položena druhá kolej, po které začaly tramvaje do Lidových sadů projíždět následující den, 25. května 1964. Pouze u radnice byl zachován krátký jednokolejný úsek chráněný z obou stran semafory, který byl po úpravě křižovatky u radnice zdvoukolejněn o rok později.

Touto ulicí projížděly tramvaje obousměrně následujících dvacet let. 17. prosince 1984 byly tramvaje mezi Šaldovým a Soukenným náměstím přesměrovány přes ulici Rumunskou a Revoluční, čímž tuto oblast definitivně opustily. Dnes je v ulicích Sokolovská, 5. května a u divadla připomínají pouze některé pozůstalé závěsy trolejí na domech a pár fotografií.

Pošlete foto…

Máte ve svém archivu nějakou zajímavou fotografii či neznámou pohlednici z libereckých ulic, na které by byla zachycena tramvaj či koleje a mohli byste ji zapůjčit? Nebo by vás zajímala práce na obnově historických tramvají? Přijďte k nám do tramvajové vozovny, kde se scházíme každou sobotu od 13 do 19 hodiny.

Zdeněk Mazánek