Model připravuje samotná těžařská společnost PGE, dokončen má být do konce června. V okolí Turówa stále hrozí další devastace životního prostředí a Česká republika by měla vědět, co ji v následujících letech čeká.

Polská společnosti PGE musí nový hydrogeologický model představit do 30. června. Ten by měl jasně ukázat, odkud voda do dolu teče a jaké škody hrozí, pokud se bude těžba v dole přibližovat k českým hranicím.

Právě data z hydrogeologického modelu jsou zásadní pro zprávu o dopadech dolu na životní prostředí (EIA). Dosavadní zpráva od společnosti PGE však tyto informace neobsahovala, proto polský správní orgán ve svém rozhodnutí o EIA uvedl, že musí PGE nový model nechat vytvořit. Pro vznik modelu společnosti vyměřil lhůtu do dvou let od dostavby podzemní stěny mezi dolem a českými hranicemi, tedy do letošního června.

„Aktuální data z hydrogeologického modelu jsou povinnou součástí procesu EIA a požaduje je evropské právo. Použití starých dat v procesu EIA byl od začátku problém kritizovaný i českou vládou v roce 2019. Od té doby se data neaktualizovala a nový hydrogeologický model je proto jedinečná příležitost pro českou vládu. Je to na několik příštích let poslední šance, jak zajistit, že se dozvíme skutečný dopad těžby na české podzemní vody. Požadovat oponenturu modelu je to nejmenší, co může pro místní obyvatele naše vláda udělat,” uvedla Petra Kalenská, právnička expertní organizace Frank Bold.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów
Důl Turów nezavřeme. Premiér Morawiecki chce těžit u hranic s ČR až do roku 2044

Původní hydrogeologický model se svými odhady podle odborníků zcela míjel, protože počítal s mnohem menšími poklesy hladiny podzemní vody, než k jakým skutečně došlo. Model uváděl, že hladina klesne o 3 až 15 metrů v jednotlivých vrstvách do roku 2044. Již v roce 2020 byl ale pokles vody 8 až 34 metrů.. Cestou jak předejít u nového modelu podobným nepřesnostem, je dle odborníků nezávislá oponentura, kterou nyní musí po Polsku požadovat ČR. Jen tak lze zajistit, že model bude odpovídat skutečným a současným údajům.

„Schopnost modelu reálně simulovat proudění podzemní vody musí být doložena řádně sestavenou zprávou, která se musí být podrobit oponentnímu řízení. Oponentura by měla proběhnout s takovým časovým předstihem, který umožní autorskému týmu modelu reagovat na připomínky a popřípadě zahrnout její požadavky do hydrogeologického modelu, aby byl skutečně funkční,” vysvětluje Adam Říčka, hydrogeolog a odborný asistent z Masarykovy univerzity, proč je nutné naplánovat oponenturu modelu co nejdříve.

„Oponentní komise by měla obdržet zprávu k modelu odhaduji nejméně čtyři měsíce před termínem odevzdání finální verze modelu, přičemž autoři modelu by měly výsledky komise obdržet nejméně tři měsíce před termínem odevzdání finální verze modelu. To je postup, jak zajistit, aby byl výsledek co nejspolehlivější,” dodal hydrogeolog Říčka.

(s využitím tiskové zprávy)