„Důvodem rapidního poklesu populace těchto majestátních dravců nejen v této lokalitě je především vysoká úmrtnost způsobená člověkem. Jde především o otravy či zastřelení,“ nastínil situaci zoolog a ornitolog Jan Hanel.

K vypuštění téměř tříměsíčního mláděte dojde v sobotu 5. června spolu s mláďaty stejného druhu ze Zoo Ostrava, Zoo Berlín a ze španělského chovného centra Guadalentín. Než je vynesou do připraveného hnízda, dostanou malí dravci identifikační kroužek a budou jim obarveny některé letky, aby je ochránci přírody později na obloze snáze rozpoznali. „V současné chvíli zatím mláďata ještě létat neumí, a proto budou po dobu několika měsíců přikrmována člověkem. Pak už jsou ale schopna najít si dostatek potravy sama,“ upřesnil Hanel.

Jedná se v pořadí o patnácté mládě tohoto druhu, které Zoo Liberec bezplatně poskytla pro vypuštění do volné přírody. Liberecká zoo chová orlosupy bradaté od roku 1993. „Na záchraně orlosupů bradatých se podílejí ale i návštěvníci naší zoo, protože dvě korun z každé prodané vstupenky věnujeme na naše terénní projekty,“ sdělil ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.