Upozorňují tak na místní výskyt mloka skvrnitého, který patří mezi silně ohrožené druhy. Za vlhkých jarních dnů se samice mloka totiž stahují k horským potokům, aby do nich mohly naklást své potomky. A právě při pokusu dostat se k vodě přes Viničnou cestu najdou desítky z nich ročně smrt pod koly cyklistů.

To představuje pro mločí populaci citelnou ztrátu. Značky umístili na nejfrekventovanější mločí přechody. „Mlok neuhne ani pomalu jedoucímu kolu, ale cyklista ho uvidí a má možnost ho objet. Nechceme nikoho omezovat, jen se snažíme upozornit, že i v lese je potřeba chovat se ohleduplně,“ řekl ředitel STŘEVLIKu Martin Modrý.