Liberec – Čištění odpadních vod i plynů z průmyslových provozů, sanační technologie s využitím nanoželeza i ukládání radioaktivního odpadu budou moci dále zkoumat vědci a doktorandi Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy při Technické univerzitě v Liberci.

„Ministerstvo školství nám prodloužilo smlouvu na další dva roky. Dostali jsme tedy státní dotaci 70 milionů korun pro obě výzkumná centra,“ řekla Jaroslava Kočárková, tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci.

Máme přibližně třicet patentů

Dalším centrem je Textil II, které se zabývá vývojem ochranných textilií pro vojenské, technické a medicínské účely. Kromě nich odborníci centra vyvinuli netkané textilie pro filtrační a izolační materiály. „Máme přibližně třicet patentovaných řešení na národní i mezinárodní úrovni.

Díky prodloužení smlouvy budeme moci uvést tyto principy do praxe,“ objasnil Aleš Richter, vedoucí výzkumného centra Textil II.
K tomu dodal, že v příštích dvou letech se pracovní týmy výrazně omladí, protože do kolektivů nastoupí osm nových doktorandů.

Centrum Pokročilé sanační technologie a procesy samo vybuduje novou budovu, která bude nabízet zázemí odborníkům pro vědu a výzkum.
„Zapojíme do stavby dalších deset až patnáct lidí. Počítáme se zkušenými odbornými pracovníky i doktorandy,“ řekl Jiří Maryška, vedoucí Centra Pokročilé sanační technologie a procesy.

Hodně si slibuje od vývoje počítačových programů, na kterých pracují už teď matematici. „Je nejvyšší čas rozvoj významně podpořit, abychom mohli řešit rozsáhlé úlohy, které dnes trvají na PC i několik dnů až týden.

Pro výzkum nanovláken budujeme v centru skupinu pro počítačové zpracování obrazů,“ doplnil Jiří Maryška.
Univerzita plánuje spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.