Právě nanomateriály označují odborníci za revoluční materiály budoucnosti, které najdou využití v mnoha oborech, od zdravotnictví, přes strojírenství až po kosmický průmysl. Výzkum vědců z Liberce má k tomu výrazně přispět.

„Ve spolupráci se společností Elmarco už jsme našli celou řadu aplikací nanotechnologií. Výzkum však stále pokračuje a ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR nyní pracujeme například na vývoji v oblasti tkáňového inženýrství,“ konstatoval prorektor TUL Oldřich Jirsák.

Se společností Elmarco spolupracuje liberecká univerzita na vývoji strojů a zařízení na průmyslovou výrobu nanovláken už od roku 2004. Právě tehdy se na TUL udál světový průlom ve výzkumu nanotechnologií, a to když vědecký tým pod vedením Oldřicha Jirsáka dokázal, že nanovlákna o průměru od 200 do 500 nanometrů lze vyrábět i průmyslově, tedy mimo laboratoře.

Výzkumu nanotechnologií se na liberecké univerzitě věnují hned čtyři fakulty, což dokladuje, jak široké využití mají nanomateriály. Na fakultě textilní se zabývají například výzkumem filtračních materiálů nebo vývojem speciálních materiálů pro pěstování lidských tkání či chrupavek například pro implantáty. Fakulta mechatroniky se pro změnu zabývá výzkumem zaměřeným na životní prostředí a strojní fakulta zase technickými či medicínskými aplikacemi. Do výzkumu se zapojila také katedra chemie fakulty přírodovědně–humanitní a pedagogické.

Svou silnou pozici v oblasti vývoje revolučních nanotechnologií potvrdila TUL v minulých dnech oznámením o otevření nového studijního programu Nanotechnologie s unikátním oborem Nanomateriály. To co už umějí, chtějí podle rektora TUL Vojtěcha Konopy na liberecké univerzitě také učit.