Nehoda se obešla bez zranění. Poničený páternoster v příštím týdnu prohlédne servisní firma a navrhne postup oprav. Není tedy zatím jasné, kdy se výtah znovu rozjede.

Liberecký páternoster, který je v budově krajského úřadu, je největším v České republice. Jeho obslužná výška je 56,8 metru a má 16 stanic. V celé Evropě má jen málo konkurentů. Systém 35 dřevěných kabin v ocelovém rámu je zavěšen na dvou masivních řetězových smyčkách a je poháněn přes šnekové převodovky elektromotorem o výkonu 25 kW.

Kabiny jsou určeny maximálně pro 2 osoby a pohybují se stálou rychlostí 0,3 m/vteřinu, což umožňuje bezpečný nástup i výstup. Nosnost plně zatíženého výtahu je 5600 kilo, při maximální přepravní kapacitě 8 osob za minutu, respektive 480 osob za hodinu z jednoho nástupního místa. Svislé vodící prvky kabin ve výtahové šachtě jsou zhotoveny z dubového dřeva trvale mazaného vazelínou. Proto je provoz téměř bezhlučný.