Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti je téma, které rezonuje především v západní části světa a kterým se zabývá 24 hodin denně zdarma přístupná tematická výstava Udržitelnost a civilizace na náměstí u historické radnice v Liberci. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové.

V rámci expozice je do 28. dubna možné zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech. Jde o třetí panelovou výstavu ze stejného cyklu. V roce 2020 to byla Voda a civilizace, před dvěma lety Energie a civilizace.

„Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ řekl hlavní autor výstavy archeolog a egyptolog, profesor Miroslav Bárta, nově jmenovaný člen americké akademie věd.

Popis fotky: Martin Půta - Hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ilustrační foto.
Korupční kauza v Liberci: Půta by měl okamžitě rezignovat, myslí si hnutí ANO

„Změna myšlení o energetice by měla být trvalá. Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změnu přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, jehož ministerstvo poskytlo záštitu nad touto výstavou.

Udržitelnost a civilizace – unikátní exteriérová výstava, která poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti.Udržitelnost a civilizace – unikátní exteriérová výstava, která poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti.Zdroj: Město Liberec

„O nutnosti proměnit naši civilizaci na udržitelnou se diskutuje mnoho desetiletí, v posledních letech se nám důsledky našeho neudržitelného chování ukazují všude ve světě. Musíme kvalitu života současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generace budoucí. Přírodní zdroje jsou ale konečné, a právě cirkularita je řešením“, dodal ministr životního prostředí Petr Hladík, který dal také výstavě svou záštitu.

Ilustrační foto. Škola.
Otevřený dopis nastolil změnu. Atmosféra v mníšecké školce se zlepšila

„Čím déle a intenzivněji ve společnosti debatujeme na téma udržitelnost a civilizace, tím více nás to rozděluje. Zkusme na dosavadní spory zapomenout a poučme se z nich. Berme je jako výzvu a snažme se pomocí férových argumentů, faktů a vědeckých poznání „poprat“ o to, jak rychle, jak intenzivně a jak nutně potřebujeme jako lidská civilizace napříč všemi obory nebo kontinenty svádět složitý souboj o to, jak se zachováme a hlavně, co po sobě z hlediska skutečné udržitelnosti zanecháme pro budoucí generace, zdůraznil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Bezemisní obnovitelné a jaderné zdroje budou mostem na cestě do bezemisní budoucnosti. Hrozba klimatických změn totiž velí vyrábět elektřinu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud urychlíme výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, posílíme sítě, akumulaci i decentrální energetiku a využijeme moderní prvky pružného řízení soustavy, zvládneme to,“ doplnil generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš

Předseda představenstva společnosti ČEPS Martin Durčák, zástupce dalšího partnera výstavy, se zmiňuje především o nové éře energetiky. „Udržitelnost je klíčovým tématem současnosti, které se propisuje do všech oborů lidské činnosti. Pro energetický sektor znamená zásadní změnu paradigmatu. Vstup do nové nízkoemisní éry přináší řadu výzev a jeden zásadní úkol – transformovat energetiku tak, aby byla udržitelná a zároveň byla zachována bezpečnost dodávek elektřiny. ČEPS se této tranzice aktivně účastní a ve spolupráci s partnery realizuje řadu inovativních projektů, jejichž prostřednictvím chce nástup nové éry energetiky podpořit.“

Mohlo by vás zajímat: Velkolepé kulatiny chystá Benátská! A blíží se i další festivaly na Liberecku

Zdroj: Benátská noc