Na osmi oboustranných panelech si mohou zájemci prohlédnout poutavé texty a historické i novodobé fotografie mapující družstevní výstavbu v České republice od dob Rakouska-Uherska po současnost. Iniciátorem výstavy je spolek DoDružstva, který chce pomáhat k dostupnějšímu bydlení a ukázat veřejnosti, že družstevní výstavba není jen minulost. „Věříme, že družstevní výstavba je dobrou možností, jak překonat současnou krizi a umožnit vlastní bydlení zejména mladým lidem, kteří si ho nyní často nemohou dovolit. Věříme, že družstva nejsou reliktem minulosti,“ zdůraznil zakladatel spolku Jan Eisenreich.

Zatímco ve světě založili první doložené družstvo skotští tkalci v roce 1761, za první družstvo ve střední Evropě je považovaný Gazdovský spolek založený v roce 1845 na území dnešního Slovenska. V Liberci se začala družstevní výstavba rozvíjet díky masivní státní podpoře po první světové válce. Z tohoto období pochází i liberecká ulice s názvem Družstevní. „Přerušení způsobila 2. světová válka a vysídlení německého obyvatelstva. S novou bytovou výstavbou se v Liberci začalo až v průběhu 50. let. Na základě zákona z roku 1959 o družstevní bytové výstavbě se v něm začala angažovat i nově vznikající bytová družstva,“ informovala kurátorka výstavy Anna Marie Černá z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výstavní panely představují například kolonii rodinných a řadových domů sídliště Jeřáb libereckého stavebního družstva z let 1923 až 1925 nebo první socialistické sídliště Králův Háj ze 70. let, které se mohlo chlubit střešní terasou se sezením a sprchami pro parné letní dny. Nechybí ani zajímavý bytový dům ve Wolkerově ulici postavený na základě územního plánu navrženém autorem Ještědu, architektem Karlem Hubáčkem. Doprovodné texty přibližují vzpomínky pamětníků i odborníků zabývajících se výstavbou.