Poprvé byla k vidění hodovní síň

Nechat takové výročí ve Frýdlantu bez povšimnutí by bylo podle kastelánky hradu a zámku Jany Pavlíkové vůči Albrechtu z Valdštejna nespravedlivé. „Když ve své době kamkoliv přijel, mluvilo se o něm jako o vévodovi Frýdlantském. Takže díky němu bylo naše město známé minimálně po celé Evropě. Připomenout jeho zavraždění v Chebu v roce 1634 byla naše povinnost," vypráví Pavlíková.

U příležitosti výročí se stovkám návštěvníků, kteří v sobotu večer dorazili, otevřelo nasvícené nádvoří, kuchyně a vůbec poprvé i hodovní síň.

Právě v hodovní síni čekal na návštěvníky i Albrecht z Valdštejna. Historická osobnost se svým doprovodem lákala mladíky do vojenské služby, dívky k práci u dvora.

Kdo prohlídku nového prostoru zámku v jeho přízemí nestihl, nemusí smutnit. „Hodovní síň budeme otevírat i nadále. Například u příležitosti výstav, při různých akcích a občas bude zařazena i do běžných prohlídkových okruhů," uzavřela kastelánka.