Zaplacena byla z peněz získaných ve sbírce Libereckého kraje Vizitka Libereckého kraje, do níž přispěl každý, kdo si koupil turistickou vizitku krajského mrakodrapu. Dalí část financí na vytvoření lavičky poskytl Krajský úřad Libereckého kraje.

Zdeněk Plesník, který se narodil v roce 1914 a zemřel v roce 2003 patřil mezi české význačné architekty. Plesníkovo jméno je spojeno především se Zlínem/Gottwaldovem, ale činný byl po celém Československu a jeho díla bychom našli i mimo Evropu. Navrhl řadu průmyslových staveb, veřejných a administrativních budov, škol nebo rodinných domů.

Nejznámější jsou jeho zlínské vily pro cestovatele Miroslava Zikmunda, Jiřího Hanzelku a pro skladatele Zdeňka Lišku. Jeho významnou stavbou v Liberci je projekt Státního výzkumného ústavu textilního, nyní sídlo Libereckého kraje, kde je lavička umístěna. Stavba je vrcholnou ukázkou evropské architektury 60. let 20. století, která v Liberci zůstala ve stínu slavného horského hotelu a vysílače na Ještědu.