Studenti středních a vyšších odborných škol v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji a vybraných okresech Středočeského kraje si mohou celkově přijít až na 325 tisíc korun. Důležité je vymyslet a navrhnout řešení pro jedno z pěti témat vztahující se přímo k výrobě autoskel.

Nad soutěží převzaly záštitu Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci a Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. Do soutěže se mohou studenti nebo týmy přihlásit do 15. října vyplněním formuláře na www.technowizz.cz.

V Liberci je od dnešního dne k vidění výstava Energie a civilizace.
Do Liberce dorazila ojedinělá výstava. Je o civilizaci a energiích

Soutěž Technowizz je určena pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří v denní formě studia studují obory strojní, elektrotechnické, chemické nebo obory materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jim příbuzné obory.

Soutěžit mohou jednotlivci nebo dvou až tříčlenné týmy. Součástí každého týmu je odborný garant, kterým je zpravidla učitel dané školy. Ještě nyní se studenti společně s pedagogy mohou zúčastnit exkurze, která se uskuteční 4. října. „Na ní se budou moci seznámit s úkoly a jejich podrobnějším popisem přímo v naší výrobě,“ doplnil Lukáš Vavřina, který má soutěž TECHNOwizz ve společnosti na starosti.