„Termín začátku vypouštění byl oproti původním předpokladům posunut až na druhou polovinu září na základě výsledků monitoringu kvality vody. Na počátku září byla zjištěna ještě relativně vysoká teplota vody v celé nádrži a deficit kyslíku u dna. Pro ryby a vodní živočichy bude příznivější, když s příchodem podzimu teplota vody před začátkem vypouštění poklesne,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Sledovat teplotu vodu, obsah kyslíku a dalších parametrů budou vodohospodáři po celou dobu vypouštění. Rychlost upouštění se tak bude přizpůsobovat situaci tak, aby se co nejvíce snížilo riziko úhynu živočichů žijících v přehradě a v Harcovském potoce. Nad vypouštěním i chystaným výlovem bude také biologický dohled.

Oprava silnice. Ilustrační foto.
Ke Globusu dovede řidiče nový odbočovací pruh, měly by pak zmizet kolony

Rybáři z Českého rybářského svazu mají již naplánovaný termín výlovu, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. října. Ryby nejsou určen k prodeji a budou přestěhované do jiných revírů.

„Žádáme veřejnost, která se bude pohybovat u přehrady Harcov v době vypouštění, výlovu a následné rekonstrukce, aby respektovala všechna omezení, která z akce vyplynou,“ zdůraznila Bendová. Přehrada Harcov se vypouští kvůli rozsáhlé rekonstrukci hráze a obvodu a naváže na ni i rekonstrukce okolí, které je v režii města.