1, nekomunikace a zatajení skutečnosti, že SAJ a.s. nebude mít na splátku 15 mil., které dle smlouvy má dodávat do rozpočtu města

Tuto skutečnost nové vedení města dostalo ještě během dubna. Já jsem o ní byla informována ředitelem společnosti p. Pražákem hned po nástupu do funkce náměstkyně primátora, tuto informaci a řešení situace jsme probírali s tehdejším ekonomickým náměstkem J. Baxou, její narovnání bylo připravováno do nejbližšího rozpočtového opatření.

Na to se kvůli našemu odvolání nedostalo, ale v e-mailu, adresovaném budoucí p. primátorce, ekonomickému náměstkovi Šolcovi, p. Martinovi je situace popsána jasně.
Navíc ředitel společnosti byl na osobní schůzce u nového vedoucího odboru ekonomiky a tuto informaci probírali. Nabízí se otázka – kolikrát je třeba na problém upozornit, aby se začal řešit?

2, zařazení 15 mil. Kč do rozpočtu města pro rok 2011

Příjmová stránka rozpočtu města je tvořena již v září – a 15 mil. pro rok 2011 bylo zařazeno v září 2010 - tedy ještě za působení p. Kittnera v primátorském křesle – a zároveň v pozici předsedy představenstva SAJ. A to i přes to, že se p. Kittner mnohokrát vyjádřil, že si je vědom, že nelze počítat s tím, že by byly tyto peníze, alespoň v nejbližších letech, spláceny.

I přesto byla mezi městem a SAJ a.s. sepsána smlouva, kde se SAJ zavazuje k této splátce – a podepsána p. Kittnerem… Ze současného představenstva naopak vyšla nutnost vyvolat jednání o smlouvě mezi městem a SAJ a tuto smlouvu narovnat dle reálných předpokladů.

3, vyjádření dozorčí rady

Oproti minulým zvyklostem byla dozorčí rada pravidelně zvána i na jednání představenstva SAJ. Její zpráva, která došla radě města, mě překvapuje, jelikož nikdy nebyly vzneseny připomínky či námitky přímo na jednání.
Pevně věřím, že změnou na tomto, jak je vidět, „politicky vnímaném postu“, již zaměstnanecké rošády končí a nedotknou se žádných odborných pozic.

Zuzana Kocumová, zastupitelka Statutárního města Liberce

(redakčně kráceno)