Odpovědi nabídne letošní matematická a fyzikální olympiáda, probíhající nyní v regionálních školních kolech, následovat budou krajské a celostátní soutěže.

„Letos vstupujeme již do 61. ročníku matematické a 53. ročníku fyzikální olympiády a věřím, že se zapojí co nejvíce základních a středních škol. Čas a úsilí pedagogů a jejich žáků, které věnují přípravě nad rámec svých školních povinností, se jim vrátí v dobrém pocitu z vítězství v jednotlivých kolech olympiád, možnosti zúčastnit se mezinárodní soutěže a získat finanční odměnu od partnera soutěže,“ říká za pořadatele akce Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Od roku 2011 olympiády podporuje Skupina ČEZ, která přispívá na organizaci soutěže a věnuje vítězům celostátních kol finanční odměnu na jejich další vzdělávání.

Dalším benefitem pro školy zapojené do olympiád je možnost zúčastnit se soutěže o Oranžovou učebnu. Vítězná škola získá 200 tisíc korun na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, chemie či v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické předměty.

Zmodernizovanou učebnou fyziky se například od loňského prosince může pochlubit Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, které získalo finanční příspěvek za účast a dobré výsledky svých studentů v loňské matematické a fyzikální olympiádě.

Moderní vybavení laboratoře jim nyní pomůže snáze pochopit fyzikální jevy.