Brzy by ale na lavici obžalovaných mohli sedět hejtman se svým náměstkem a dalšími úředníky. Kroutil je totiž zažaloval pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejného činitele.

V kauze jde o dva roky starou záležitost, kdy Miroslav Kroutil upozornil vedení krajského úřadu na chyby ve vyplácení dotací z evropských sociálních fondů na sociální prevenci. Kritizoval třeba to, že v programu je vyčleněna částka 50 000 korun na jeden rozhovor terénního pracovníka s klientem. Anonymní. Podle jeho podezření byly rozhovory smyšlené a peníze končily v černém tunelu.

Za půl roku vyhazov

„Vzhledem k anonymnímu způsobu poskytování služeb nebylo možné zpětně zkontrolovat, zda služba byla či nebyla poskytnuta, protože neexistoval měřitelný údaj o službě  ve vztahu k podpořené osobě a její identifikaci," varuje Kroutil s poznámkou, že tento způsob vykazování služeb se děje dodnes.

Půl roku poté byl vyhozen. Jako důvod mu na úřadě sdělili, že jeho práce vykazovala chyby a podřízené dostatečně nekontroloval. Tedy víceméně to, na co Kroutil sám upozorňoval.

Dnes jsou to dva roky od začátku kauzy, do jejíhož rozuzlení mohou zbývat další roky. Kolečko odvolávání a dovolávání může být nekonečné. V mezičase došlo ke zjištění, že pochybné vyplácení dotací se dělo i v Libereckém romském sdružení. Liberecký kraj si nadále stojí za svým – Miroslav Kroutil neplnil své pracovní povinnosti

Měl negativní vliv

„Jako manažer měl sledovat plnění ukazatelů poskytovatelů sociálních služeb vůči ministerstvu, měl vypracovat časový harmonogram plnění úkolů a jejich následných kontrol, měl vyhlásit výběrové řízení na výrobu informačních brožur, měl dělat porady a zápisy z nich, měl uzavřít smlouvy výhodné pro Liberecký kraj. Mnohé z toho ale pan Kroutil nedělal a výkon jeho manažerského dohledu měl výrazně negativní vliv na správu celého projektu," tvrdí dnes náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Petráček (ČSSD).

Projekt podle něj prošel  kontrolou ministerstva se závěrem, že za nedostatky může právě Kroutil. „Pravděpodobně neunesl své profesionální selhání a tak se rozhodl mstít," vysvětluje jeho konání Petráček.

Podobě vidí celou kauzu i hejtman Stanislav Eichler (ČSSD). Kroutila prý v životě neviděl a necítí se zodpovědný za nic, co se dělo v jeho resortu. „Je to chudák, jehož ambice se nenaplnily, a kterého je mi upřímně líto," dodal.