„Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám," opakuje vojenskou přísahu nápis v malém chemickém muzeu v libereckých kasárnách. Expozice se nachází přímo ve velitelství. Veřejnosti se otvírá jen jednou do roka na Den dětí. Tentokrát do něj mohli nahlédnout Liberečané i v rámci Dnů evropského dědictví.

Rozsáhlá sbírka ochranných masek

„Muzeum mapuje historii od vzniku plynové služby až po současnost. Součástí muzea je také rozsáhlá sbírka ochranných masek československých i zahraničních armád i civilní ochrany. Muzeum odkrývá historii od roku 1915 až po současnost. Vše začíná první světovou válkou, kde se chemické zbraně používaly v masovém měřítku," vysvětlila tisková mluvčí pluku kapitánka Vlastimila Cyprisová.

KASÁRENSKÁ VĚŽ

Nevzniklo náhodou. V Liberci totiž sídlí 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany. „Budova kasáren byla postavena již v letech 1891-1893 jako Kasárna císaře Františka Josefa a sloužila potřebám pěchoty a polních myslivců. Chemici sídlí v Liberci od padesátých let. Dnes objekt kasáren využívá 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany." vysvětlila Cyprisová.

Muzeum ovšem nebyla jediná atrakce libereckých kasáren. Poprvé se veřejnosti otevřely dveře na armádní věž, která je součástí budovy.

Čekání neodradilo, zvědavost vyhrála

Velký zájem veřejnosti s sebou sice přinesl nepříjemné čekání, protože se nahoru mohlo stoupat jen po jednom, ale návštěvníci byli spokojeni. Jedním z nich byl i Tomáš Pazderník, který zavítal s celou rodinu: „Do kasáren jsem přišel ze zvědavosti, protože jsem tady kdysi sloužil. Jsou zajímavou dominantou města a dostat se na věž považuji za jedinečnou příležitost, kterou jsem chtěl využít," pochvaloval si návštěvník.

Komu pomáhá?

Chemické vojsko plní odborné úkoly chemického zabezpečení Armády České republiky, a to radiační a chemický průzkum a pozorování, odběry vzorků a jejich analýzy a dekontaminaci techniky, materiálu a osob.

„Prioritní úkol pluku je ve prospěch armády, pokud jsou vojáci povoláni spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému, tak by tyto úkoly vykonávali ve prospěch obyvatelstva," vysvětlila tisková mluvčí.

Posádka Liberec oslaví 95. výročí vzniku. Oslavovat se bude v pátek 19. září od 9.30 na náměstí Dr. E. Beneše slavnostním nástupem.

Během odpoledne si mohou návštěvníci v centru Liberce také prohlédnout současnou techniku, materiál a vybavení chemického vojska naší armády, včetně nové výzbroje pluku.