Sádrový reliéf se dvěma skupinami žen doplnil v závěru loňského roku novou expozici uměleckých řemesel Severočeského muzea v Liberci. Plastika je dílem významného německého sochaře s českými kořeny Franze Metznera, který byl mimo jiné autorem kašen na náměstích v Liberci a Jablonci nad Nisou. Ty ale byly po válce zničeny.

„Metznerova tvorba má velký význam. Jeho pozůstalost byla uložena desítky let na zámku Lemberk. My jsme předměty do sbírek získali v 90. letech. Od té doby se jim věnujeme a postupně je restaurujeme,“ řekl Deníku ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek. 

Rrestaurována je zatím třetina

Ze 124 děl Metznera, které má muzeum ve sbírce, jich nechalo restaurovat zatím 48. Posledním kusem byl právě sádrový reliéf se dvěma skupinami žen, který mohou nyní vidět i návštěvníci muzea. Reliéf o velikosti 55 krát 121 centimetrů Metzner vytvořil před rokem 1904, jde o sádrový odlitek zpevněný ze zadní strany jutou a dřevěným rámem. „Restaurátorka Tereza Korbelová jej nejprve vyčistila, zpevnila povrch a plasticky doplnila poškozená místa. Konečná úprava spočívala v barevné sjednocující retuši a ošetření ochranným nátěrem. Pro výstavní účely restaurátorka reliéf osadila do jednoduchého dřevěného rámu ve světlé barvě,“ uvedl Jan Mikulička z Libereckého kraje, který je zřizovatelem muzea.

Reliéf se podařilo zrestaurovat z evropské dotace. „Díky evropským prostředkům restaurujeme rozsáhlý soubor sbírkových předmětů Severočeského muzea. I když se jedná jen o střípek z celkového množství předmětů, které bychom rádi restaurovali, je pro nás projekt Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea významným posunem,“ vysvětlila náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová. 

Z kraje až do Lipska 

close Sádrový reliéf se dvěma skupinami žen doplnil v závěru loňského roku novou expozici uměleckých řemesel Severočeského muzea v Liberci. Plastika je dílem významného německého sochaře s českými kořeny Franze Metznera. info Zdroj: Liberecký kraj zoom_in Sádrový reliéf se dvěma skupinami žen doplnil v závěru loňského roku novou expozici uměleckých řemesel Severočeského muzea v Liberci. Plastika je dílem významného německého sochaře s českými kořeny Franze Metznera. Metzner tvořil na přelomu 19. a 20. století, jeho nejznámějším dílem je nejspíš vnitřní výzdoba památníku Bitvy národů v Lipsku. Je také autorem kašny před libereckou radnicí a kašny, která stála na Horním náměstí v sousedním Jablonci nad Nisou. Obě kašny se po válce staly obětí protiněmeckých nálad. Zatímco ta liberecká byla zcela zničena, jablonecká dnes stojí v německém městě Neugablonz, kam byli Němci z Jablonce po válce odsunuti. „Aktuálně pracujeme na projektu opravy malého modelu Metznerovy kašny, která stála na dříve Staroměstském, nyní Benešově náměstí v Liberci. Až bude hotovo, měl by se model stát součástí stálé expozice,“ doplnil Křížek. Restaurování modelu by se měla opět ujmout Tereza Korbelová. 

Podle Křížka se na původním místě z Metznerovy tvorby v kraji dochoval jen žulový pomník ve Větrově na okraji Frýdlantu, který ale potřebuje opravit. Muzeum vlastní sochařovy návrhy architektonické výzdoby a pomníků, v menší míře také jeho portrétní a figurální tvorbu. Celý soubor je tvořený povětšinou sádrovými plastikami, které jsou kvůli několikerému stěhování ve špatném stavu. Muzeum počítá s tím, že v rámci programu Záchrana pokladů z depozitáře nechá opravit do konce příštího roku dalších devět Metznerových děl.