Zde zasedli do školních lavic učitelé z regionu. Školení připravilo vzdělávací centrum spolu s resortem školství, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje a odborem školství magistrátu města Liberce.

„Naším cílem je usnadnit školám i učitelům zavádění moderních prvků do standardní výuky základních a středních škol, a dokonce i v mateřských školách,“ vysvětlila Kateřina Vítámvásová z CMVL. „U nás si mohou učitelé vyzkoušet dostupné technologie pro výuku. Naši lektoři pomohou učitelům nejen se zvládnutím nových technologií, ale i s vytvořením výukových hodin,“ doplnila.

Bezplatnou dvoudenní prezentaci navštívilo 30 učitelů a učitelek z regionu. „Ve škole nám postupně prodejci předváděli všechny technologie, teď jsme ale měli poprvé možnost srovnávat,“ řekla Alena Žamberová ze základní školy Habartice. Na interaktivní tabule se přijeli podívat i ze základní školy Skalice u České Lípy. „Momentálně nakupujeme dvě tabule, proto jsme chtěli vidět všechny systémy na jednom místě. A odjíždíme spokojeni,“ netajila optimismus Michaela Ladýřová ze Skalice. Moderní vzdělávání má výuku oživit a přitáhnout děti k učení. „Interaktivní tabule jsou zpestřením výuky, myslím, že každý učitel je přivítá,“ poznamenala Alena Žamberová.

Získat základní dovednosti s ovládáním interaktivní tabule zabere v úvodu zhruba čtyři hodiny. Pak se už učitelé dovzdělávají sami. „Z praxe bohužel známe školy, kde investují nemalé finanční obnosy do nových technologií, ale jejich učitelé je přitom neznají a ani je pořádně neumějí ovládat,“ uzavřela Kateřina Vítámvásová.

Smyslem seminářů CMVL není hodnotit, kritizovat a ani srovnávat jednotlivé technologie. Lektoři pouze ukazují funkce, ovládání i využitelnost softwaru konkrétních výrobků.

(mi, luk)