A jak je to doopravdy s vlastnostmi? Kolik jich stačí, abychom zachytili jedinečnost každého z nás? Jsou vlastnosti stálými charakteristikami, které nás provázejí celý život a nebo se časem mění? Zamýšleli jste se někdy podobným způsobem?

Sebepoznání vede ke štěstí

Ve školách se dozvídáme mnoho informací o tom, jak fungují věci kolem nás – počínaje jízdním kolem a konče jadernou elektrárnou. Ale času, který bychom strávili poznáváním sama sebe, je poskrovnu, je-li vůbec jaký. Naše moderní uspěchaná doba nám skutečně mnoho prostoru pro zklidnění a sebereflexi nenechává.

Přitom výzkumy posledních dvaceti let ukazují, že právě sebepoznání má klíčový vliv na pocit naplnění v zaměstnání či na schopnost vytvářet šťastné vztahy. Tzv. emoční inteligence se dá, na rozdíl od obecné, rozvíjet celý život. Schopnost vědět, jak se v určitém okamžiku cítíme, umět se rozhodovat skutečně podle sebe, realisticky posuzovat vlastní možnosti a vystupovat se zdravou sebedůvěrou – to vše jsou předpoklady pro umění být v životě spokojený a vyrovnaný.

Jak zvýšit emoční inteligenci?

Ptáte se – a kde se tomuto umění dá „naučit“? Jedním ze způsobů, jak se o sobě dozvědět více a rozvíjet emoční inteligenci je studium grafologie. Možná se vám při vyslovení slova grafologie vybaví, že je to obor, který se uplatňuje spíše při výběru pracovních sil, v soudnictví či kriminalistice. Ale grafologie má souvislost i se sebepoznáním.

Hlavním „pracovním nástrojem“ grafologa je totiž kromě teoretických vědomostí a praktických zkušeností především jeho osobnost. Zjednodušeně řečeno: nejprve musí písmo nezkresleně vnímat, porozumět mu po stránce výrazové a symbolické a nakonec dospět k psychologické interpretaci znaků – tedy „přeložit“ grafologické tendence do psychologických významů či vlastností.

Psychologie písma je pro každého

Kromě pragmatických výsledků, kdy adept grafologie získá novou kvalifikaci (naučí se neobvyklé řemeslo využitelné např. v personalistice nebo osobním poradenství), tedy existují ještě další důvody, proč se zajímat právě o psychologii písma: porozumění sama sobě i druhým, hlubší kontakt s vlastním prožíváním, snížení stresu, vnitřního neklidu či úzkostí, hledání cesty z osobní krize či rozvíjení tvořivosti a osobitého sebevyjádření.

Příležitost zahájit letos po prázdninách studium grafologie a psychologie budou mít všichni uchazeči, kteří se 16.5. 2011 zúčastní vstupních testů u České grafologické komory a Institutu aplikované a poradenské grafologie od 16.45 hodin v budově Krajské vědecké knihovny, Rumjancevova 1.

Výuka grafologické metody, která jako jediná obstála v nezávislém testu, probíhá kromě Liberce také v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Písku. Zkušení akreditovaní lektoři vycházejí z principů celoživotního vzdělávání dospělých, zážitkové pedagogiky a interaktivního učení. Při výuce v malých skupinách je kladen důraz na bezpečnou atmosféru podporující učení, rozvoj kreativity i osobnostní růst.

Podrobnější informace o formách dvouletého dálkového studia, o jeho obsahu a průběhu vstupních testů naleznou zájemci na www.grafologickakomora.cz. Autor je ředitelem Institutu aplikované a poradenské grafologie.

Jan Vojíř