Heliport v Krajské nemocnici v Liberci funguje s úspěchem už rok a půl. Stál 41 milionů a nemocnice na něj získala dotaci z EU ve výši 29,75 miliónu Kč. „Heliport je osazen 44 světelnými návěstidly různých funkcí, což umožňuje jeho provoz i v noci a za ztížených klimatických podmínek," řekl při oslavách ročního výročí heliportu vedoucí oddělení investic Krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.

Jenže posádka vrtulníku po odevzdání pacienta lékařům z nemocnice řeší v noci jiný problém. Zatímco na osvětlenou dvacetimetrovou věž heliportu v noci bez problémů přistane, otázka je, kam má pak s vrtulníkem zase odletět. „Vrtulníky tam nemohou v noci nikde parkovat a nemají se odtamtud kam vrátit. Nejbližší heliport s plnohodnotným nočním provozem je plocha ve střešovické nemocnici v Praze," vysvětluje technický náměstek primátora Tomáš Kysela.

Záchranáři už proto nějaký čas volají po zřízení dalšího heliportu, který by noční přistávání umožňoval. Vybranou lokalitou jsou pozemky na okraji letiště v Liberci-Ostašově, kde už má Zdravotnická záchranná služba zázemí, které teď plánuje rozšířit. „Jde o tři pozemky o celkové výměře 4043 metrů čtverečních, které v současné době patří městu Liberec. Rada města teď jejich prodej odsouhlasila za cenu, kterou stanovil znalecký posudek. Tedy za 4 192 650 korun," uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Prodej musí ještě schválit čtvrteční zastupitelstvo, s tím by ale neměl být problém.

Dosud má záchranná služba zmíněné pozemky pouze v nájmu. Podle nového občanského zákoníku ale nelze dělat přístavby v tak velikém rozsahu na pozemku, který investor přímo nevlastní. „Liberecký kraj, jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby, se na nás proto obrátil s žádostí o prodej jak zastavěných pozemků, tak i dalších přilehlých parcel nutných ke stavbě a obslužnosti plánované letecké základny," uvedl již dříve náměstek primátora Kysela.

Rovněž samotný heliport v areálu nemocnice čekají do budoucna úpravy v rámci plánovaného pavilonu urgentní medicíny. „Možnosti, jak do něj zakomponovat heliport, jsou dvě: Buď se může přistávací plocha přemístit, což by bylo finančně i technologicky vysoce náročné, takže se to pravděpodobně vyřeší tak, že zůstane a s novým objektem propojí pouze lávkou," zmínil nedávno lékařský ředitel KNL Richard Lukáš.