Zde vzniklá školka by měla kapacitu 40 dětí, místo by zbylo dokonce na byt školníka. Vchod do knihovny je z boku budovy, což by záměrům školky vyhovovalo.

Druhá varianta počítá s rozšířením již existující školky „Sídliště" o nové oddělení vybudované ze současného bytu školníka a zároveň rozšíření kapacity jednotlivých oddělení prostřednictvím propojení heren a ložnic.

Jak doplnil starosta Vratislavic Lukáš Pohanka (SLK), zastupitelé zatím uvolnili 60 000 korun na zpracování studie proveditelnosti, která jednu z variant doporučí jako vhodnější. „Tato studie poskytne pouze odhad finančních nákladů s následnou nutností vyhotovení konkrétní projektové dokumentace. Studie proveditelnosti bude předložena zastupitelstvu na jeho zářijovém jednání, kde se rozhodne o finální variantě řešení," informoval starosta.