Důvodem k nutnému kácení nemocných stromů je sucho způsobené dlouhodobým nedostatkem vody v krajině, které stromy oslabuje. Ty pak nejsou tolik odolné vůči škůdcům. Z lesoparku zmizely především smrky napadené kůrovcem. Jejich vykácení je jedním z obranných opatření proti dalšímu šíření tohoto škůdce.