PRO ROZVOJ LOKALITY

„Základním kritériem hodnocení byl dlouhodobý pozitivní přínos projektu pro danou lokalitu. Rádi bychom, aby lidé spolupracovali a zároveň se mezi sebe pokusili začlenit znevýhodněné nebo handicapované skupiny. Oba projekty získaly grant ve výši 100 000 korun," říká Eva Karasová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile.

KULTURNĚ-UMĚLECKÉ CENTRUM

Zauhlovací věž ve Vratislavicích se snaží vybudovat spolek AvantgArt. Objekt je chráněnou památkou a postavil ho slavný architekt Leopold Bauer. Vznikne tak rozhledna uprostřed města, ale především kulturně-umělecké centrum, kde se místní lidé budou moci scházet. Areál věže poslouží aktivitám všech generací. „Chceme zachránit jedinečnou kulturní památku, jejíž existence, symbolika a samotný interiér mohou stmelit nejen obyvatele naší obce, ale i rozvinout upadající formy umění a řemesel," říká Jitka Jakubičková ze spolku AvantgArt. Spolek už uspořádal několik akcí.