Knihovna bude otevřená každou středu od 9.00 do 17.00. Po dohodě s knihovnicí si budou čtenáři moci vypůjčit knihy na celé prázdniny.