Na úseku od křižovatky s Dlouhomosteckou ulicí až k parkovišti u vyhlášené restaurace bylo upraveno podloží a položen nový asfaltový povrch. Silnici nechal městský obvod proti původnímu stavu rozšířit a na některých místech byly navíc vybudovány výhybny, díky čemuž bude lépe průjezdná. Silnice již byla v nevyhovujícím stavu a oprava byla nevyhnutelná. Vlastníkem části komunikace je společnost Lesy ČR, která se na financování opravy také podílela.