K provedení volby je třeba mít s sebou doklad totožnosti. Tím se rozumí občanka nebo pas. Ty volební komise prověří a po odškrtnutí ze seznamu voličů vám dají papírovou obálku s kulatým úředním razítkem.

Potom se musíte odebrat za plentu, kde si z přinesených hlasovacích lístků vyberete ten s vaším kandidátem a vložíte jej dovnitř. Obálku s hlasovacím lístkem pak před volební komisí hodíte do urny.

„Jakékoliv úpravy na hlasovacím lístku jsou nepřípustné a vedly by k vyřazení," upozorňuje Pavlína Kroupová, pracovnice Krajského úřadu Libereckého kraje odpovědná za organizačně technické zabezpečení voleb.

Pokud si někdo zapomene hlasovací lístky doma, v omezeném počtu budou dostupné i ve volebních místnostech. Staré a nemohoucí občany, kteří o to předem požádali obecní úřad nebo volební komisi, navštíví delegace s urnou u nich doma a umožní jim volit.