Náklady na nový vodojem jsou zhruba 70 milionů korun, z toho 46 milionů pokryje dotace z ministerstva pro životní prostředí. Dalších 13 milionů pak zaplatí Severočeská vodárenská společnost.

Obyvatelé Ruprechtic kolem Horské ulice si na špatné zásobování vodou kvůli nedostatečné kapacitě vodovodní sítě stěžovali téměř 20 let. Kvůli nedostatku se také nemohly stavět nové domy. Místní nejvíce kritizovali to, že jim tlak vody klesá pod použitelnou mez. Problémy měli i ti, co nejsou napojeni na vodovod a vysychají jim studně. „Přečerpávací stanice je v hrozném stavu. Dochází k haváriím a únikům vody. Připojila se řada nových domácností a voda už nestačí,“ popsala už dříve problémy v lokalitě Zuzana Tachovská. Nevyhovující stav měl změnit právě nový vodojem.

„Jde o strategickou investici, která má do budoucna zajistit dostatek vody nejen pro tuto městskou část, ale po dobudování vodovodních řadů i pro Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku. V první fázi by podle našich odhadů měla stavba nového vodojemu pomoci více než tisícovce tamních obyvatel,“ řekla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová. Stavba bude mít optimální technické řešení, které má garantovat nejen dodávku pitné vody pro oblast kolem ulic U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské, ale do budoucna i pro připojení domů v oblasti ulic Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí.

Stavební práce na vodojemu a další infrastruktuře omezí na několik měsíců dopravu v této části Liberce. Lidé musí podle vedení města počítat s tím, že v lokalitě budou uzavírky a regulace dopravy. „Půjde o skutečně náročnou stavbu, která lidem dočasně trochu znepříjemní život. Věřím ale, že budou shovívaví. Už proto, že na vyřešení problému s nedostatkem pitné vody v této části města čekali spoustu let,“ dodala Loučková Kotasová.

Podle primátora Liberce Jaroslav Zámečníka doplní nový vodojem v Ruprechticích desítku podobných zařízení ve městě. Práce na stavbě by měly začít během prázdnin. „Koncem července 2021 se bagry zakousnou do úpatí Jizerských hor v blízkosti lomu Ligranit, do konce roku bude postaven nový vodojem. Na přelomu 2021/22 se od Lidových sadů položí do země 2 kilometry dlouhý vodovodní přivaděč o průměrů 300 mm. Poté ještě budou položeny zásobní vodovodní řady a kanalizační potrubí. V prosinci 2022 bude vše předáno do provozu,“ popsal ideální průběh prací primátor.