„Naší snahou je udržet plynulé zásobování zákazníků. Při opravách jsou realizovány pouze ty odstávky, které jsou vyhodnoceny jako nerizikové. V případě, že se odstávka dotkne zdravotního či sociálního zařízení, společně se Severočeskou servisní společností zajišťujeme náhradní zásobování. Nejde o plošné rušení plánovaných odstávek, ale posuzujeme je podle aktuálních podmínek,“ uvádí generální ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) David Votava.

Společnost projevuje solidární přístup i v jednání se svými zákazníky, kteří se nyní ocitli ve finanční nouzi. „S těmi, kteří mají nyní problém s placením účtu za vodné a stočné, jednáme individuálně. Snažíme se najít společné řešení,“ říká ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová.

Obavy z nastalé situace má i samoživitelka Karolína z Ústecka. „Nevím, jak to teď bude v práci s výplatami. Pokud by byl problém, určitě bych využila možnost osobní domluvy s dodavatelem vody či energií,“ míní žena.