Mezi oblíbené toky vodních turistů patří například Ploučnice či Jizera. „Když je však nízký stav vody, dřou na některých místech lodě o dno, případně je přes mělčiny vodáci přetahují. Tím ale nevědomky ubližují rybám, jejich plůdku, mihulím, vodnímu hmyzu i rostlinám,“ řekla Irena Waldhauserová z oddělení ochrany přírody krajského úřadu.

Často tak dochází k poškození stanoviště vzácných a ze zákona chráněných druhů, jakými jsou vranka obecná, střevle potoční či lipan podhorní. Mihule potoční je dokonce kriticky ohrožená. „Ploučnice je navíc v celém splouvaném úseku chráněná jako evropsky významná lokalita, Jizera jen v některých částech, ale to jí na přírodní zajímavosti rozhodně neubírá,“ upřesnila Waldhauserová.

Josef Šedlbauer je politik, vysokoškolský pedagog a vědec v oboru fyzikální chemie. Je zastupitel Libereckého kraje i města Liberec. Působí jako profesor na TUL.
ROZHOVOR: Sucho a vlny veder měly přijít podle předpovědí až později

Vodáci by se tedy měli vydávat na vodu jen tehdy, je-li hladina řeky dostatečně vysoká a přistupovat ke své zálibě zodpovědně. Nezastavovat každou chvíli na březích řeky, nenarážet do nich či nehrabat pádlem do dna a nedrhnout na mělčinách. „Nechceme vodáky omezovat. Byli bychom však rádi, kdyby vyráželi na řeky, jen když je vody dostatek. Jednak budou mít z plavby lepší zážitek a také tím neohrozí vodní živočichy,“ dodal krajský radní Jiří Löffelmann.

Jako pomocník jim může posloužit web raft.cz, který přebírá informace od Českého hydrometeorologického ústavu a správců vodních toků a nabízí aktuální údaje o jejich stavu. K nim připojuje ikonu semaforu, jehož barva informuje o tom, jak jsou dané úseky sjízdné. „Na vodu jezdím už dvacet let a web využívám od začátku. Je to ideální nástroj pro nás vodáky. A to hlavně v dnešní době, kdy sucho komplikuje splavnost řek,“ podotkl Adam Knop. „Jezdit na zelenou by mělo být jedním z hlavních pravidel nejen letošního léta,“ zdůraznil Löffelmann.

Boj se suchem

Sucho trápí města a obce v Libereckém kraji, proto se řada míst a institucí rozhodla krajině pomoci. Pedagogický sbor Střední školy lesnické a hospodářské ve Frýdlantu s ředitelem Miroslavem Kudrnou v čele provedl praktická opatření určená k tomu, aby se na pozemcích kraje dařilo zabrzdit zbytečně rychle odtékající vodu. Na zadržování vody v krajině se dlouhodobě zaměřuje i Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Do boje proti suchu se zapojili i učitelé lesnické a hospodářské školy ve Frýdlantu.
Liberecko bojuje se suchem. Obce se snaží krajině pomoci

Financuje projekty, které vedou k nápravě vodního režimu v krajině přirozenými způsoby. „Podporujeme obnovu tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží a podobně. V posledních letech jsme pomohli Jizersko-ještědskému horskému spolku se záchranou biotopu rašeliniště v přírodní rezervaci Nová louka a aktuálně jim spolufinancujeme obnovu evropsky významné lokality Jizerské smrčiny,“ nastínil aktivity ředitel nadace Ondřej Petrovský.

V Novém Boru až do odvolání platí zákaz odběru povrchových vod. Podle vedoucí odboru životního prostředí Jitky Kopčákové vodu nelze odebírat zejména z Boberského potoka, Rousínovského potoka, Svitávky a Šporky. „Na základě zkušeností z minulých let předpokládáme, že v uvedených tocích mohou být nízké průtoky do konce roku. Pokud se vodní podmínky zlepší, budeme na to reagovat a zákaz odvoláme,“ doplnila Kopčáková. Na Liberecku mají každoročně problémy se suchem Hejnice či Jeřmanice.