Rekonstrukcí a modernizací za téměř 100 milionů korun prochází Úpravna vody Bedřichov. Ta zásobuje pitnou vodou asi 55 tisíc lidí hlavně z Liberce.
„Důvod, proč se tato rekonstrukce provádí, je fakt, že stávající proces čištění nedostačoval. S nárůstem kyselých dešťů se objevil problém s jistou sinicí, kterou se nedaří současnou technologií efektivně odstraňovat," informoval při ředitelském kontrolním dni na stavbě SVS stavbyvedoucí z liberecké dodavatelské společnosti Syner Jan Brunclík. Voda, kterou dosud Liberečané pili, byla sice pitná, ale udržet její kvalitu bylo stále náročnější.

„Kdyby se k rekonstrukci nepřistoupilo, bylo by čištění vody v původních podmínkách za dva až tři roky velice problematické," sdělil Karel Blažek ze Severočeských vodovodů a kanalizací.

Lidé odstávky nepocítí

Rekonstrukce úpravny vody probíhá za provozu. Během stavby bude docházet pouze ke krátkodobým odstávkám 
v řádu hodin, přičemž produkce pitné vody bude zajištěna z jiných zdrojů. Lidé podle vedení SVS nepocítí dočasné změny v zásobování. „Doplnění prvního separačního stupně a rekonstrukce filtrace umožní Úpravně vody Bedřichov vyrovnat se do budoucna bez problémů se sezónními výkyvy kvality surové vody, kterou nakupujeme od státu. Kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky zanášejí usazeninami. Její cena však pravidelně roste a my z ní musíme vyrobit pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy," řekl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

ÚPRAVNA VODY. Zařízení v Bedřichově je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou. Areál úpravny vody leží v Jizerských horách severně od krajského města Liberec 
v nadmořské výšce 645 – 655 m n. m. Do provozu byla úpravna uvedena v roce 1987. Surovou vodu odebírá z vodního díla Josefův Důl, které je vybudováno na říčce Kamenici.

Dodal, že tlak na investice do náročných technologií úpraven vod se pak logicky promítne do ceny pitné vody.
Rekontrukce úpravny 
v Bedřichově by měla skončit do 30. listopadu 2014.

Cena vody

Tisíc litrů pitné vody v našem regionu vychází letos na 92,46 korun s DPH. Stejné množství balené vody vyjde na přibližně šest tisíc korun, vycházíme-li z toho, že za 1,5 litru balené vody v obchodě zákazník běžně zaplatí devět korun.

„Voda z kohoutku je tedy 65 krát levnější, a to je v ceně SVS zahrnuto i odkanalizování, tedy stočné. Použijeme-li pouze vodné, tedy 47,32 korun, je voda z kohoutku od SVS 127 krát levnější," vysvětlil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.

Opravy se týkají filtrace a flotace

Na konkrétní stavební práce se Deník zeptal 
stavbyvedoucího liberecké společnosti Syner Jana Brunclíka.

Můžete nám laikům vysvětlit, jak taková rekonstrukce úpravny vody probíhá? Co mají dělníci za úkol?
Hlavní náplň stavebních prací probíhá ve dvou úrovních. V části flotace a v části filtrace. Pro představu, na flotační lince dochází k postupnému čeření a probublinkování vod. Na filtraci se zase voda usazuje skrze písky a další filtrační zařízení. A právě tyto dvě linky rekonstruujeme.
Na flotaci spočívají práce 
v tom, že se původní dělící stěny a zástěny v bazénech demontují a nahrazují se novými konstrukcemi, které umožní efektivnější čeření vod. Co se týče filtrace, tak tam nahrazujeme stávající technologii, která už nedostačovala. Rekonstrukcí procházejí čtyři filtry. Vyměňujeme prací čerpadla a dmychadla. Písek bude nahrazen speciální dvouvrstvou filtrační náplní.