V příštích patnácti letech bude třeba ve světě investovat do vodní infrastruktury zhruba 7,5 bilionu dolarů, což je způsobeno jednak růstem světové populace a také pokračující urbanizací.

Zásoby vody, která je nezpochybnitelným základem života, jsou však omezené a klesají. Uvědomují si to i Češi – celých 92 % tuzemských obyvatel totiž vodu v současnosti považuje za vzácnou komoditu. Více než polovina by pak investovala do společností řešících nedostatek vody. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.

„Nedostatek sladké vody je jedno z největších globálních rizik. Povědomí o tomto problému existuje i v České republice, pro 78 % Čechů představuje voda vzácnou komoditu, které je již nyní v některých částech světa značný nedostatek. Největší obavy v souvislosti s vodou vyvolává mezi necelými 67 % Čechů dlouhotrvající sucho,“ říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.

Denní spotřeba nepřesáhne 89 litrů

Skutečná průměrná spotřeba na jednoho člena domácnosti podle dat Českého statistického úřadu z roku 2018 činí 88,7 litru na den. „Češi svou spotřebu vody ani výdaje na ni tolik nesledují. Takřka 31 % respondentů totiž neví, jaké jsou jejich průměrné měsíční výdaje za vodu v domácnosti,“ dodává Kryńska.

Z hlediska hodnoty je voda v České republice vnímána jako komodita, jejíž cena poroste. „Podle více než 95 % respondentů se cena vody v budoucnu zvýší. V této souvislosti by každý pátý Čech do této komodity investoval právě vzhledem k potenciálu růstu cen vody,“ říká Dana Krynśka.

Pro necelých 37 % dotázaných by pak investice do vody představovala sociálně odpovědnou investici. Přibližně polovina aktivních investorů přitom dnes investici do vody zvažuje více než před několika lety.

Voda se ve světě stává vzácnou komoditouZdroj: archiv SVS

S vodou umíme hospodařit dobře

Ve světě se ke kvalitní pitné vodě nemá šanci žádným způsobem dostat 800 milionů lidí a v rozvojových zemích spotřebuje domácnost denně v průměru 10 litrů vody denně, což by v ČR stačilo na jedno spláchnutí.

Češi přesto umí s vodou hospodařit dobře. Zatímco v devadesátých letech představovala spotřeba vody za den na osobu 159 litrů, dnes je to téměř polovina. Naopak v USA je to 300 litrů a ve Velké Británii 350 litrů, zatímco průměr Evropské unie činí 150 litrů na osobu a den.

Obyvatel severních Čech, tedy Ústeckého a Libereckého kraje, se problémy s nedostatkem pitné vody netýkají. K dispozici totiž mají díky službě Severočeské vodárenské společnosti (SVS) a Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) potřebné množství vysoce kvalitní pitné vody. Obě společnosti se starají o obnovu, opravy a modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Ročně do ní SVS investuje 1,5 miliardy korun.

„V porovnání s jinými regiony je na severu Čech situace příznivá. Máme totiž unikátní distribuční systém, díky kterému mají obyvatelé celého regionu dostatek vody i při extrémním suchu,“ ubezpečuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Soustava prochází modernizací

Unikátní vodárenská soustava severočeského regionu začala vznikat před více než sto lety a postupně prochází modernizací.

Nejrozsáhlejší zahajovanou stavbou v roce 2019 je v působnosti SVS rekonstrukce vodovodu v České Lípě v délce 1 496 metrů.

Nejstarší modernizovanou stavbou je letos úsek vodovodu v Liberci z roku 1901.

Naopak největší zahajovanou investicí bude rekonstrukce úpravny vody v Malešově v celkové hodnotě 210 milionů korun. 

GrafikaZdroj: Deník

Tomáš Prchal, ks