"Podáváme žádost o dotaci na obnovu majetku po živelních pohromách. Tehdejší velké přívalové deště nám poškodily technickou infrastrukturu, veřejný prostor a poničily některé školy. Ministerstvo pro místní rozvoj konečně vypsalo program, který byl slibován delší dobu, na kompenzaci nákladů po těchto živelních pohromách," uvedla náměstkyně primátora Liberce Šárka Prachařová.

Bleskovou povodeň v červenci 2021 způsobily intenzivní deště, kdy napršelo až 45 litrů vody na metr čtvereční. Ve městě byl vyhlášen druhý povodňový stupeň a ještě větší záplavě tehdy pomohla přehrada Harcov, když z ní záměrně odtékalo méně vody, než přitékalo. I tak vznikly nemalé škody. Největší problém byl ve Fibichově ulici u zoologické zahrady, kterou zcela zaplavila voda, dále v Ruprechticích, kde došlo k poškození potrubí a propadla se zemina. K nejvíc zasaženým lokalitám v Liberci patřily také ulice Rychtářská, Na Skřivanech, V Horách, U Trianglu a U Jánského kamene. Kvůli přívalovým dešťům se muselo i vypustit a vyčistit Lesní koupaliště.

"Bylo to celkem šílené, ještě jsem něco takového v Liberci nezažila. Kolem přehrady chodili lidi a brodili se po kolena ve vodě po cestě, kde běžně voda není. Všichni si to fotili a natáčeli. To byla taková legrace, ale v těch zasažených ulicích měli lidi zničené zahrady i vytopené domy," připomněla Dana Zatloukalová, která bydlí poblíž přehrady.

Rekonstrukce trati

Voda výrazně poškodila i koleje v Hanychovské ulici, kde město před pár týdny provedlo rekonstrukci trati a na tento projekt chce také získat kompenzaci od státu. "Jistě si každý vzpomene, že nedávno byla přes měsíc zavřená tramvajová trať na zastávce Janův Důl. Šlo právě o odstranění doslova havarijního stavu, kdy voda úplně podemlela kolejové lože pod tramvajovými kolejemi. Oprava stála 16 milionů korun," poznamenal náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Město už také vyčistilo zcela zanesené koryto bezejmenného potoka ve Fibichově ulici a ve spolupráci s technickými službami a místním osadním výborem došlo k vyčištění ucpaných melioračních kanálů u letiště. "Kromě obnovy ucpané meliorace byla opravena i silnice u Gymnázia F. X. Šaldy v Partyzánské ulici a také u letiště, kde vytekla voda a vše poničila," doplnil Šolc.

Výrazné škody způsobila povodeň například ve škole Na Výběžku, a to za dva a půl milionu korun. Škody za sto tisíc vznikly v parcích.

"Každá koruna dobrá"

Konkrétně chce magistrát dostat kompenzaci na obnovu průtočnosti Jizerského potoka a jeho přítoků, obnovu parkových cest v Lidových sadech, parcích Clam-Gallasů, Paměti národů či parků v Rochlici, v Okružní ulici a na dalších místech. Pak také na opravu zmíněných povodňových škod v areálu ZŠ Na Výběžku, rekonstrukci kolejového lože pod tramvajovými kolejemi v Hanychovské ulici, dále rekonstrukci mostu v Kašparově ulici, obnovu části Křižanské ulice, části ulic U Podjezdu a Na Pasece a také na obnovu průtočnosti bezejmenného toku u Fibichovy ulice.

"Do dotačního programu lze uplatnit provedené nebo připravované akce na rekonstrukci nebo opravu dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství s náklady minimálně 400 000 korun. Přidělená dotace na jednu podanou žádost může být až 50 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 10 milionů korun," řekla náměstkyně Prachařová. "Každá koruna se počítá, budeme rádi za každý příspěvek, který získáme," dodala.

Město také vyčkává, zda bude vypsaný i dotační titul, z něhož by mohlo částečně zaplatit také škody, které vznikly letos v srpnu při podobné kalamitě, kdy přívalový déšť napáchal ve městě škody za desítky milionů korun. Žádný program, z něhož by se mohly peníze čerpat, ministerstvo pro místní rozvoj dosud nevypsalo.