Letos platili odběratelé za vodné 40,02 Kč a za stočné 57,95 Kč, dohromady 97,97 Kč s DPH. Pro rok 2017 je v návrhu vodné 45,80 Kč a stočné 57,17 Kč, celkem 102,97 Kč. Většina obecních zastupitelstev už navýšení ceny odsouhlasila. „Kdybychom nesouhlasili, nemohla by na Frýdlantsku probíhat obnova vodovodů a kanalizační sítě. Už jednou jsme na to v Hejnicích doplatili, když se tu nemohla udělat výměna potrubí v délce dvou kilometrů, protože FVS neměla potřebných 13 milionů k dispozici," uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Právě nedostatek peněz vede FVS ke zdražení. „Vše se odvíjí podle schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. V současné době generujeme ročně kolem 6 milionů, roční částka, která je zapotřebí na obnovu, činí ale 19 milionů. Tato částka musí být v budoucnu generována z tržeb za vodné a stočné," zmínil před časem ředitel FVS Petr Olyšar.

Aby nárůst ceny nebyl příliš skokový, bude se postupně zvedat po následující 4 roky. Ještě víc než na Frýdlantsku zaplatí za vodu klienti Vodohospodářského sdružení Turnov, kde se počítá se 105 Kč, ceny u Severočeské vodárenské by měly zvednout jen o 30 haléřů. na 98,30 Kč.