V současné době jsou tyto oblasti zásobované podzemní vodou ze zdrojů vody Dolánky, Libíč, Lesnovek. "Tvrdost této vody se pohybuje v průměru 2,1 -2,3 mmol/l. Voda, která bude nyní dodávána, je z povrchové nádrže Josefův Důl upravená na úpravně vody Bedřichov. Jedná se o pitnou vodu, která se obsahem vápníku a hořčíku řadí mezi vody tzv. „měkké“, v průměru 0,7 -0,9 mmol/l," řekla tisková mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardianová.

Stejně jako dříve se jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost. Změna začne v pondělí 16. května. Doba rekonstrukce vodovodního řadu je odhadnutá přibližně na 16 měsíců. Poté bude zásobování vráceno zpět na původní stav. "Dojde tedy k obnovení zásobování z původního zdroje vody z hlubinných vrtů z oblasti Libíč. O této změně budeme odběratele opět v předstihu informovat," dodala Kardianová.