„Od 1. 1. 2015 se povinnost elektronicky komunikovat rozšířila i na daňové subjekty nebo jejich zástupce, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. A to bez rozlišení, zda se jedná o plátce DPH, právnickou osobu, fyzickou osobu podnikající nebo nepodnikající," vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

„Pokuta je stanovena na 2000 Kč. Sankce hrozí i za použití dnes už starých čísel účtů finančních úřadů, lidé je musí zkontrolovat." Petra Petlachová, GŘ Finanční správy

Většina velkých firem a společností má datové schránky ze zákona a pracuje s nimi, problém ale mohou mít lidé, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně. „Povinnost podat daňové přiznání elektronicky se vztahuje i na ty subjekty, které schránku mají a nevyužívají ji," upozorňuje Petlachová. Dobrovolných majitelů datových schránek je přitom v republice 125 000. Jedním z nich je i Jan Punčochář z Liberce. „ O tom, že mám povinnost podat přiznání elektronicky, se dozvídám až od vás. Je zvláštní, že stát hrozí za nesplnění této povinnosti pokutou, ale že by mi do té datové schránky alespoň poslal nějaké upozornění, tak to se nestalo. Nemám problém to udělat, je to i jednodušší. Za problém považuji to, že chce někdo lidi, kteří si schránku zřídili dobrovolně, pokutovat za to, že ji nevyužijí. To je nehoráznost." Podobně to vidí i Petr Jahn z Frýdlantska. „Zůstává mi nad tím rozum stát. Já jsem si schránku zřídil ze svého vlastního rozhodnutí, nemám povinnost ji mít, zatímco úřady, které ji mít mají a v řadě případů ji nepoužívají, tak pokutované nebudou a já ano? Kde to jsme?"

Na nespolehlivost úřadů v případě elektronické komunikace se přitom stížnosti jen hrnou. „Datovou schránku mám už dva roky. Rok a půl ale finančnímu úřadu trvalo, než to zaregistroval. Mezitím jsem musela chodit pro úřední zásilky na poštu. I když jsem finančák na svoji datovou schránku několikrát upozorňovala, nic se nestalo," popisuje svoji zkušenost Lenka Malá. „Já jsem teď posílal finančnímu úřadu přes datovou nějaké dokumenty a ty přílohy jim vůbec nedošly," přidává se Jan Punčochář.

Pokud někdo s datovou schránkou už daňové přiznání podal na papíře, měl by ho podat ještě jednou, elektronicky. „Je stále ještě možnost podat takzvané opravné přiznání v elektronické formě, a to nejpozději do 1. dubna. To ale platí jen pro přiznání daně z příjmu, ne u silniční daně či daně z nemovitosti, které měly lhůtu do konce ledna," informuje Jana Janoušková ze společnosti KODAP. Daňoví poradci také upozorňují na to, že nová právní úprava, která zahrnuje povinnost elektronického daňového přiznání, je napsaná dost nejasně. „Není tam explicitně řečeno, jak se bude pokuta vymáhat. Zda ji majitel datové schránky, který nepodá přiznání elektronicky, dostane automaticky, nebo zda o jednotlivých případech budou rozhodovat příslušné finanční úřady," říká poradce Jakub Mazák.

Pozor na čísla účtů

Lidé by si také měli dát pozor, na jaká čísla účtů finančnímu úřadu peníze posílají. Posledního prosince roku 2014 totiž skončilo přechodné dvouleté období, během kterého byly platby na již neplatné účty finančních úřadů automaticky přesměrovány na ty správné. Od ledna se už tak ale neděje. Přesto odvody daní chodí podle úředníků stále jinam.

„Podle údajů, které poskytla Finanční správě ČR Česká národní banka, bylo od počátku letošního roku do poloviny ledna zaplaceno na zrušené účty finančních úřadů téměř 9,5 tisíce plateb v celkové částce zhruba 150 milionů korun. Daňová veřejnost byla na tuto skutečnost opakovaně upozorňována. Proto nyní všem poplatníkům, kteří po 1. lednu 2015 nesprávně zaplatili své povinnosti na zrušené účty finančních úřadů, vznikl nedoplatek na daňovém účtu a navíc jim hrozí sankce v podobě úroku z prodlení," varuje mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Největší počet plateb na zrušené účty FÚ byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (3 218 plateb/v částce 108,5 mil. Kč), daně silniční (2 124 plateb/ v částce 4,6 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (2 056 plateb/ v částce 6,2 mil. Kč) a daně z přidané hodnoty (584 plateb/ v částce 15,8 mil. Kč). Finanční správa proto upozorňuje, aby si poplatníci pečlivě zkontrolovali, zda zasílají platby na správné účty, aby se nevystavovali zbytečným nepříjemnostem. Předčíslí bankovních účtů, které označují jednotlivé daně, naleznete na www.financnisprava.cz v sekci „Daně a pojistné", „Placení daní".