„První změnou bude rekonstrukce příjezdového podchodu s prodloužením za kolejiště směrem do Horního Růžodolu do oblasti ulice Cechovní. Po dokončení příjezdového podchodu přijde na řadu podchod odjezdový. Ten však prodlužovat nebudeme,“ informovala Anna Kodysová ze Správy železniční dopravní cesty, která je investorem rekonstrukce.

Úpravy podchodů si kladou za cíl především zlepšit přístup cestujících na nástupiště. „Zlepšení pocítí především vozíčkáři, což kvitujeme s povděkem. Součástí přístupu bude rampa, po které se bez problémů dostanou až na 4. a 5. nástupiště,“ řekl Deníku Radek Joklík z tiskového oddělení Českých drah.

Po celkovém zkrášlení nádražního prostoru volají Liberečané již delší dobu. „Je to pro ostudu, podchody jsou několik desítek let staré. Je to tady ošuntělé, vlhké, zatuchlé a plné nepořádku,“ komentovala prostředí libereckého nádraží jedna z cestujících.

Díky rekonstrukci se prostory podchodů i odjezdové haly změní k nepoznání. V obou podchodech se obnoví izolace a provede odvodnění. Samozřejmostí bude nové osvětlení, obklady a dlažby. „Zdivo bude podle potřeby zpevněno injektážemi a opraveno,“ doplnila Anna Kodysová.

Současně s rekonstrukcí obou podchodů bude v železniční stanici Liberec probíhat také modernizace informačních systémů. Celou rekonstrukci finančně pokryjí prostředky ze státního rozpočtu. Podle investora se hlavní stavební práce dokončí v lednu příštího roku.

Cestující se však musí připravit na to, že po dobu stavebních úprav na nádraží zavládnou určitá omezení. „Vždy, když budou probíhat úpravy jednoho z podchodů budou cestující směrováni do druhého,“ uzavřela Anna Kodysová.

Do celkového zvelebení libereckého „vlakáče“ se zapojí i samotné České dráhy. „Chceme zlepšit vzhled haly, kam bychom chtěli dát novou podlahu i obložení stěn. V současné době provádíme studii,“ poznamenal Radek Joklík s tím, že realizaci této akce České dráhy předpokládají na přelomu roku.