„Povětšinou se jednalo o stromy popadané na komunikacích, elektrickém vedení a v jednom případě pak strom spadl na osobní automobil. Všechny události byly zlikvidovány a komunikace zprůjezdněny pomocí motorových pil a navijáků z vybavení mobilní požární techniky,“ upřesnil vrchní komisař HZS Libereckého kraje Jan Mandl.

Dvakrát zasahovala i lezecká skupina z důvodu potřeby zajištění části uvolněné střešní krytiny proti pádu na chodník a přilehlou komunikaci.