Mění se hlavně placení daně. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území Libereckého kraje. Službu spravuje Finanční úřad pro Liberecký kraj, a to prostřednictvím svých územních pracovišť, která se nacházejí v místech původních finančních úřadů.

„Složenky pro zaplacení daně z nemovitostí v roce 2013 jsou zpracovávány centrálně a hromadně rozesílány poplatníkům dodavatelskou firmou. Má-li poplatník více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů na území více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady," upozorňuje Ivan Škoda, zástupce ředitele Finančního úřadu pro Liberecký kraj.

Složenky jsou poplatníkům rozesílány tak, aby poslední z nich složenky obdrželi nejpozději do 25. května 2013. Zaplatit pak musejí do 31. května 2013. Jak Deník zjistil, momentálně je tiskne dodavatelská firma a první by se měly každým dnem dostat k adresátům.

Město Liberec schválilo v roce 2011 dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti, což sice do městské pokladny přineslo 60 milionů navíc, adekvátně k tomu vzrostla i naštvanost lidí. Krom zvýšení radnice totiž daň ještě srovnala, neboť do té doby platili nejvíce lidé v centru města, naopak na periferii byla daň nižší. To už neplatí.

Daň z nemovitostiDaň, která přesáhla částku 5 tisíc korun je splatná ve dvou stejných splátkách, do 31.5. a do 30.11. (lze zaplatit celou najednou do 31.5.), v opačném případě se musí zaplatit nejpozději do 31. 5. Výjimkou mají poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti pak platí daň ve dvou splátkách (31.8. a 30.11.).

„Je to nepopulární daň, to si uvědomujeme. Ale ještě nespravedlivější bylo její tehdejší rozdělení, které činilo z občanů lidi různých kategorií. Všichni přitom mají stejné právo navštěvovat zoo nebo divadlo, které jsou z těchto daní placeny," argumentuje Jiří Šolc, ekonomický náměstek liberecké primátorky.

Srovnáním daně na jeden koeficient navíc usnadnilo finančnímu úřadu výpočty daní, pro všechny lidi se teď používá jeden vzoreček.

Navýšení daně o 100% v roce 2011 pocítili obyvatelé Liberce poprvé loni, kdy v květnu daň platili. Šolc si myslí, že v příštích letech se s výší daně z nemovitosti hýbat nebude, tak dlouho jako dřív ale zmrazená asi nevydrží.

„Naposledy se s daní hýbalo v roce 2002, vydržela 10 let. To byl extrém, totálně nesystémové. Městu mezitím všechny náklady hodně vzrostly, museli jsme s ní pohnout," obhajuje zvýšení Šolc.