Liberecký kraj se může pochlubit třemi chráněnými krajinnými oblastmi a národním parkem, přesto zájemci o studium problematiky ochrany přírody a životního prostředí museli směřovat své studijní kroky do jiných regionů. To se změní díky Katedře biologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL), která se rozhodla vyjít vstříc stále větší potřebě odborníků v této oblasti.

„Akcentujeme potřebu odborníků na tuto problematiku. Týká se nejen všech úrovní státní správy a samosprávy, ale i výzkumu a soukromého sektoru. Uchazeči, kteří se chtějí profesně věnovat oblasti ochrany přírody a životního prostředí, už nebudou muset za studiem odcházet jinam,“ sdělil vedoucí nově založené katedry biologie Vilém Pavlů.

Neučitelský studijní program nabídne uchazečům, kteří mohou posílat přihlášky do konce srpna, pestré studium maximálně zaměřené na praktickou uplatnitelnost absolventů v nejrůznějších institucích působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Součástí studia budou vedle biologických věd také základy oborů jako geologie, chemie, geoinformatika nebo lesnictví.

Linka měla premiéru na Mezinárodním veletrhu textilních strojů ITMA v Miláně, což je světově největší výstava textilních strojů a příslušenství.
Na TULce vznikla první linka na výrobu nanovlákenné příze. Překvapí rychlostí

Studenti poznají moderní metody ochrany přírody i životního prostředí jako celku. „Terénní cvičení s určovacími praktiky a především praktickými ukázkami managementu ochrany přírody jsou významnou součástí studia. Náplň nového studijního programu jsme konzultovali s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci,“ podotkl Pavlů. Absolventi budou schopni řešit problémy ochrany přírody a životního prostředí jak po odborné, tak po správní a legislativní stránce. Uplatnění naleznou v institucích působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jedná se především o státní správu a samosprávu, například obecní, městské a krajské úřady, ministerstva, Českou inspekci životního prostředí České republiky nebo správy národních parků.

„Pracovat mohou také v nevládních organizacích, jež pečují o chráněná území, jsou zapojeny do záchranných programů nebo ekologické výchovy. Absolventi najdou uplatnění také v soukromé sféře jako podnikoví ekologové nebo odborníci na analýzu stavu životního prostředí,“ dodal Adam Pluhař z Oddělení komunikace a marketingu TUL.