Vyšetřovací místností zařízenou speciálně pro dětské oběti násilných trestných činů a pro týrané ženy se mohou pochlubit liberečtí kriminalisté. Zvláštní výslechová místnost je teprve druhou v severních Čechách, první byla zřízena v Mostě.

Pokojíček zalitý uklidňující zelenou barvou a plný autíček, kostek a panenek přitom vůbec nepůsobí jako místnost, kde mají ti nejbezbrannější z nás vykládat cizím lidem zřejmě nejhrůznější zážitky ze svého života. Vypadá jako malá herna, kde si s dětmi jen popovídá jedna teta nebo jeden strýc.

Dětem pomohou i hadrové panenky

„Díky prostředí a hadrovým panenkám, na kterých nám děti mohou ukázat, co se jim stalo, se samy rozpovídají, aniž bychom jim museli násilně klást otázky,“ vysvětlila Jiřina Věchtová, vyšetřovatelka z liberecké kriminálky.

Navíc podle dalších informací se i rodinka hadrových panáčků rozrostla. „Ke známé dvojici Páji a Jáji nám přibyly další čtyři panenky, díky kterým můžeme poskládat celou rodinu,“ dodal k panenkám, které na sobě mají pro případy vyšetřování mravních deliktů i vkusně vyznačené genitálie, Jan Machálek, rovněž vyšetřovatel liberecké kriminálky.

Jak připomněl, pachatelem například pohlavního zneužívání nebo fyzického týrání může být kdokoliv, ať již vlastní nebo nevlastní otec, dědeček, strýc, bratr nebo i matka, teta, sestra.

„Nespornou výhodou nové vyšetřovací místnosti je i fakt, že ačkoliv je s obětí v místnosti pouze vyšetřovatel, výslech slyší a vidí i další zúčastnění,“ připomněl Stanislav Briestenský, šéf libereckých kriminalistů. Celá místnost je totiž pod dohledem kamerového systému, který však klidné prostředí pokojíčku nenarušuje. Jednotlivé kamery, které zabírají kompletně celou místnost, jsou totiž ukryté za květinami a mikrofon za radiátory

„Celý výslech s obětí se díky systému nahrává a odpadají tak opakované výslechy, ke kterým v minulosti docházelo a které oběti zbytečně traumatizovaly,“ vysvětlil jeden z hlavních cílů budování místností Briestenský.

Ve vedlejší místnosti, kde je umístěný zbytek nahrávacího zařízení, včetně obrazovky, mohou další zúčastnění výslech sledovat. Ať už jde o státního zástupce, obhájce nebo i další vyšetřovatele. Prostřednictvím počítačů umístěných v obou místnostech pak může kdokoliv z nich požádat vyšetřovatele, který oběť vyslýchá, o položení dalších otázek, aniž by oběť vystavili stresu z komunikace s někým dalším.

Navíc pořízené videozáznamy mohou dále sloužit pro potřeby soudních znalců, kteří hodnotí pravdivost projevu vyslýchaných, nebo i soudců. Obětem by tak odpadl další výslech před soudním senátem.

„Pokud se například jedná o děti do patnácti let, pak mi zákon ukládá povinnost volat je k výslechu před soud pouze ve zcela výjimečných případech. Pokud by byl celý výslech nahrán, určitě bych využila možnosti děti znovu nestresovat nepříjemným výslechem,“ vyjádřila se souhlasně liberecká krajská soudkyně Olga Fričová.

I dětský psycholog Vladimír Píša zřizování obdobných místností vnímá pozitivně. „Určitě je to přínosem pro dětskou psychiku. Rozhodně je to posun oproti dosavadnímu stavu a vidím to jako jednu z dobrých věcí, se kterou ministerstvo vnitra přišlo,“ uvedl Vladimír Píša.

Právě ministerstvo vnitra se totiž rozhodlo dotovat třináct takových vyšetřovacích místností v celé republice. Vybudování jedné místnosti přitom vyjde přibližně na čtvrt milionu korun. Na liberecké se finančně podílelo i město Liberec.