„První běh nástupního odborného výcviku byl zahájen už koncem listopadu 2022. Aktuálně se vzdělává již druhá skupina příslušníků,“ vysvětlila tisková mluvčí hasičů Libereckého kraje Jaroslava Benešová. Výcvikem hasiči získají teoretické znalosti i praktické dovednosti, které při výkonu služby potřebují. Součástí teorie je například také zdravotní a psychologická příprava či vzdělávání v oblasti požární prevence.

Své služebně mladší kolegy lektorsky vedou určení příslušníci z řad Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Během praktické části výcviku si hasiči vyzkouší například práci s výškovou technikou, na záchranu z vodní hladiny či práci s přenosnými hasicími přístroji. Chybět nesmí ani praktický výcvik práce s proudnicí. Ten hasiči absolvovali na liberecké stanici.

Hasiči na kurzu nástupního odborného výcviku - práce s proudnicí

Zdroj: Youtube

„Absolventi výcviku jsou schopni samostatného výkonu služby nejen při zdolávání požárů, ale i při ostatních mimořádných událostech,“ dodal k odborné přípravě nových hasičů metodik odborné přípravy Lukáš Hloušek.