V největší libereckou černou skládku se proměnil lesík u letiště. Zatímco na plochu o velikosti pětiny hektaru by se vešlo až dvě stě natěsno zaparkovaných aut či supermarket, v Liberci dva tisíce metrů čtverečních zaplavily odpadky, od kusů nábytku a oblečení přes hračky a plast až po použité injekční stříkačky. Nechyběl ani umělý vánoční stromeček s ozdobami.

Aktuálně probíhá likvidace pozůstatků opuštěného stanového městečka, které dříve čítalo přibližně 12 přístřešků. Jejich obyvatelé místo opustili po požáru.

Doposud se podařilo vyčistit přibližně třetinu území, odpad zaplnil už šest kontejnerů. „Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází těsně mezi letištěm a areálem bývalé slévárny, příliš mnoho možností pro využití zde není. Spíše bude ponecháno přírodě a postupně zaroste. Místo budou průběžně kontrolovat liberečtí strážníci,“ řekl Deníku Michal Vinař z odboru ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu.

Do boje s odpadem se zapojili také odsouzení z Vazební věznice Liberec, kteří mohli opustit zdi věznice a zpestřit si každodenní život za mřížemi. Podle mluvčí věznice Radky Šmucrové se jedná o bezproblémové vězně, kteří plní stanovený program zacházení. Při jejich výběru se bere v potaz i délka trestu, jejich minulost a chování. „Takové zkušenosti hrají významnou roli v rámci jejich pobytu za mřížemi, slouží k upevňování pracovních návyků, na chvíli naruší jejich vězeňský stereotyp a současně si díky nim mohou uvědomit, že podle svých možností lze přispět k něčemu prospěšnému,“ zdůraznila Šmucrová.

Čilý úklid zde probíhal i ve středu 19. července. Mezi vězni, kteří se zhostili lopat a stavebního kolečka, byl i Michal. Ten má za sebou půlroční pobyt ve vězení z třicetiměsíčního trestu. „Fyzická práce mi nevadí. Vnímám to jako možnost podívat se do světa a pomoci společnosti, abychom byli prospěšní,“ svěřil se Deníku s tím, že do podobných aktivit se zapojil už potřetí.
Odsouzení také mohou získat kázeňskou odměnu, kterou soudy berou v potaz při rozhodování žádosti o podmínečném propuštění.

„Zároveň tyto aktivity za mřížemi mohou přispět i ke zlepšení dlouhodobě negativního náhledu veřejnosti na české vězeňství,“ dodala mluvčí liberecké věznice.

Pro město je zapojení vězňů do údržby veřejného prostoru výhodné, doposud díky několikaleté spolupráci s vazební věznicí ušetřil Liberec řádově miliony korun. Ušetřené peníze pak směřují na zvelebování městského okolí. „V letošním roce se několik desítek odsouzených podílelo například na čištění koryta a propustí Jizerského potoka, dalším čištění prostoru budoucího lesoparku ve Fibichově ulici nebo plošného úklidu včetně likvidace několika starých ležení od lidí bez domova v Ruprechtickém lesíku,“ vyjmenovala aktivity mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Vedle toho se odsouzení podílejí na výřezu náletových dřevin či přípravných pracích při rekonstrukcích dětských hřišť. To vše jen s pomocí ručního nářadí bez využití strojní techniky. Nyní je zaměstnává i odstranění staré dopadové plochy na hřišti v Kateřinkách, na kterou bude navezen zcela nový kačírek. „Proti předchozím letům se spolupráci v letošním roce podařilo rozšířit o další termíny a zapojení dalších odsouzených z různých oddílů, na které se v minulých letech nedostávalo,“ dodal Vinař.