Autonomní užitková vozidla se samy se pohybují, reagují na překážky a díky vyvinutému softwaru a vlastnímu „myšlení“ jsou zkonstruované plošiny schopné samy změnit a optimalizovat naplánovanou trasu podle aktuální situace. Za vývojem tohoto prostředku určeného pro přepravu nákladu v obtížných podmínkách stojí mezifakultní tým Technické univerzity v Liberci. „Plošiny jsou vybaveny řadou senzorů i unikátním viděním, které umožňuje zařízení pro rozšířenou realitu. Liberečtí vědci mimo jiné využili jako první na světě pro další pokročilou sensoriku řízení vozidla technologii pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens,“ sdělil Adam Pluhař z marketingu TUL.

Díky systému senzorů a unikátnímu vidění se plošiny dokážou vyhnout případným překážkám, jako jsou sloupy, boxy, lidé nebo zvířata, a dostanou se bezpečně do cíle. Tato vozidla nesou označení Generace 0 a Generace 1 a jsou určená pro velké haly, skladiště, budovy, ale i pole a nezpevněné půdy. „Konstrukce platformy je tvořena z lehkých materiálů s hnacím ústrojím, jež zahrnuje elektromotory, převodové ústrojí, návrhy podvozku, konstrukci náprav a řízení, bateriový management, senzoriku a softwar,“ popsal samořiditelné vozidlo vedoucí výzkumného týmu Michal Petrů.

Projekt ANTeTUL zaujal Evropskou komisi natolik, že ho vybrala mezi finalisty prestižní soutěže „Regiostars 2023“, jež oceňuje nejlepší projekty podpořené z evropských fondů. Samořiditelná plošina z close Díky vyvinutému softwaru a vlastnímu »myšlení« jsou zkonstruované plošiny schopné samy změnit a optimalizovat naplánovanou trasu podle aktuální situace. info Zdroj: Radek Petrášek zoom_in Liberce pro speciální transportní operace se prosadila mezi 220 konkurenty z celé Evropy. „Už fakt, že jsme v naší kategorii mezi pěti nejlepšími projekty Evropy, svědčí o tom, že naše úsilí mělo smysl,“ zdůraznil Petrů.

Univerzitní tým prováděl testování vozidla s regionálními i mezinárodními firmami. Testy probíhaly ve specifických průmyslových prostředích, objektech, halách či skladištích. Generace 0 zase prošla zkouškou pro asistenční službu poštovního doručování pro Českou poštu. Tým si tak ověřil a optimalizoval funkčnost všech systémů platformy umožňující autonomní pohyb v režimech pohybu z bodu A do bodu B, nebo v režimu „follow-me.“

„Není pochyb o tom, že autonomní vozidla změní svět logistiky. Náš modulární autonomní elektromobil pomůže podpořit nevratnou transformaci logistiky tím, že přispěje k inovativnímu řešení založenému na využití současných i budoucích vědeckých poznatků. Pomůže zvýšit produktivitu dopravy, úroveň bezpečnosti a v neposlední řadě povede ke snížení dopadů na životní prostředí,“ přiblížil budoucnost vedoucí týmu.